Det blev en blocköverskridande överenskommelse i friskolekommittén. I förslaget ingår bland annat Socialdemokraternas krav på kommunalt veto samt Socialdemokraternas och Miljöpartiets krav på att offentlighetsprincipen även ska gälla friskolorna.

På torsdagen presenterade friskolekommittén sitt slutbetänkande och resultatet av försöken att hitta en bred överenskommelse över blockgränsen lyckades.
– Det var mellan klockan tio och elva i går kväll som vi enades om en text och under natten och morgonen har den godkänts av alla organ så att nu är vi färdiga, sa en lättad Lars Leijonborg (FP) på den presskonferens som hölls i anslutning till att kommittén presenterade sitt förslag.

I uppgörelsen ingår de fyra allianspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. In i det sista pågick förhandlingarna och uppgörelsen får ses som en framgång för S och MP på två punkter, där Socialdemokraternas krav på kommunalt veto samt Socialdemokraternas och Miljöpartiets krav på att offentlighetsprincipen även ska gälla friskolor står med i förslaget. Skolinspektionen ska dock ha möjlighet att häva kommunernas veto.
– Vi har haft en tät dialog med Miljöpartiet och arbetat tillsammans. Några frågor har varit extra viktiga för oss. Till exempel att det ska vara så lika regler som möjligt mellan kommunala- och fristående skolor och därför har vi drivit offentlighetsprincipen. Vi har också drivit krav på öppna böcker så att medborgarna kan se vad som händer med de skattepengar som skickas till skolan. Därför är det glädjande att skolorna i fortsättningen ska redovisa sin ekonomi på enhetsnivå så att det blir lätt att följa, säger Ibrahim Baylan (S) på presskonferensen.

Andra saker som ingår i uppgörelsen är  att införa ägarprövning samt vandelsprövning också för huvudmän. I förslaget finns ingen direkt skrivning om vinstbegränsning, men ett krav på att ägandet i skolorna ska vara långsiktigt. Vidare inför man ett krav på obligatoriskt samråd mellan kommunen och skolorna och man anser även att friskolorna ska omfattas av meddelarskyddet. Dessutom innehåller betänkandet ett förslag om att Skolinspektionen ska kunna förelägga skolor att anställa fler lärare om de tror att brister på skolor kan ha med lärartätheten på skolorna att göra.

Friskolekommittén tillsattes sommaren 2011 och har letts av förre folkpartiledaren Lars Leijonborg. Syftet med kommittén har varit att få till en bred överenskommelse kring spelreglerna för landets friskolor. Ett slutbetänkande skulle ha kommit redan i höstas, men flera gånger har deadline skjutits upp.