Åsa Romson. Bild: Miljöpartiet de Gröna

Sverige kommer inte att avsätta additionella pengar utöver en procentmålet till fattigare länders klimatomställning – trots löftet som gavs vid FN:s klimattoppmötet i Köpenhamn 2009. Det säger Fredrik Reinfeldt till Svenska Dagbladet på onsdagen.

I Polens huvudstad Warszawa pågår just nu FN:s klimattoppmöte. En av de viktigaste frågorna som ska diskuteras av världens ledare handlar om finansieringen av klimatbiståndet.

Vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 kom de rikare länderna överens om att avsätta 100 miljarder dollar årligen till fattigare länders klimatomställningsarbete. Sverige var ett av länderna som skrev under avtalet, som innebär att pengarna ska vara additionella, det vill säga att de inte ska tas från biståndsbudgeten. Men i en intervju i Svenska Dagbladet med Fredrik Reinfeldt på onsdagen backar statsministern från åtagandet.

– Jag har inte ställt i utsikt att detta ska vara additionellt ovanpå en procent av BNI. Det har jag inte gjort, säger han till SvD.

Åsa Romson, Miljöpartiets ena språkrör, tycker att statsministerns uttalande kan skada de pågående klimatförhandlingarna.

–  Tilliten för klimatfinansiering är grundläggande i de här förhandlingarna. Att Sverige inte kan hålla reda på våra löften och siffror är väldigt allvarligt. Det sänker vårt förtroende i klimatförhandlingarna, säger hon till Dagens Arena.

Reinfeldt säger till Svenska Dagbladet att allt som överstiger FN:s krav på bistånd – 0,7 procent av BNI – är att räkna som additionellt. I riksdagen finns dock en bred riksdagsmajoritet – inklusive de tre övriga allianspartierna – för att Sverige ska upprätthålla en procent av BNI till bistånd.

– Det är ett trixande med siffrorna och ett dumsnålt sätt att räkna för att kunna komma undan. Han borde i stället säga att man inte prioriterar det löfte som vi gav på klimatmötet i Köpenhamn om stöd på den här nivån, säger Åsa Romson.

Går det att tolka Reinfeldts uttalande som att han nu kör över sina allianskamrater om en procent-målet?

–  Det var min första tolkning; att han nu uttrycker den gammelmoderata linjen som tydligt var att Sverige inte ska ha en procent som biståndsmål. Nu öppnar han för en omdefiniering av biståndet. Det är att gå emot inte bara sin egen stämma – utan en riksdagsmajoritet och även sina allianskollegor.

Reinfeldt sade under Barack Obamas besök tidigare i höstas att det är viktigt att stötta utvecklingsländer i deras klimatomställningsarbete. Med det som bakgrund, hur ser du på dagens uttalande?

– Det ger inte det stöd som han utlovade då. Sverige bedriver ett stort biståndsarbete, och mycket av det kan relateras till klimatförändringarna. Men löftet i Köpenhamn var ett åtagande om att hjälpa till med klimatomställningen, men också med teknik och ren energi. Fattigare nationer behöver stöd för att skapa en hållbar utveckling i sina egna hemländer, säger Åsa Romson.

Läs också:

“Regeringen tar biståndspengar till andra ändamål”

Klimatbidrag till u-länder utraderat i budgeten