Sverige har i internationella avtal lovat att donera 2 miljarder till klimatarbete i utvecklingsländer. Förra året satsade regeringen 500 miljoner – men i årets budget är utgiftsposten raderad.
– Det är en oerhörd besvikelse att regeringen sviker den fattiga världen, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Förra året halverade regeringen budgeten för klimatbistånd från en miljon kronor. Många miljöorganisationer hade hoppats på en höjning av anslagen i år – men budgeten innehöll motsatsen.
– De 500 miljoner som fanns till klimatet i förra årets budget är borta i årets budget. Endast några miljoner som Sverige redan bundit sig i avtal till klimatfonder verkar rymmas i budgeten för 2014, säger Petter Lydén till Dagens Arena.

Regeringen har i ett avtal med FN:s gröna fond ålagt sig att donera två miljarder till miljöinsatser i utvecklingsländer. För cirka två veckor sedan lämnade biståndsorganet Diakonia över underskrifter från 7 359 personer till Finansdepartementet med uppmaningen att regeringen ska hålla det löftet.
– Vi fick ett artigt mottagande. Förhoppningen var att de skulle ta till sig budskapet. Det är en oerhörd besvikelse att svenska regeringen ignorerar de behov som finns i den fattiga delen av världen, säger Petter Lydén.

Fredrik Reinfeldt sa så sent som vid Barack Obamas Sverige-besök att det är viktigt att stötta utvecklingsländers klimatomställning. I och med den nya budgeten visar regeringen att de nu har avslutat det arbetet, menar Petter Lydén.
– Det är löjeväckande att den svenska regeringen försöker hålla en hög fana i klimatfrågan när de inte ens kan leva upp till de åtaganden som de har ingått.

Centerpartiet och Kristdemokraterna gav inför budgetförhandlingarna sitt stöd till klimatpengar utöver det vanliga biståndet. Men de blev överkörda av alliansens större partier i frågan.
– Det är obegripligt hur regeringen kan agera på det här viset.

Diakonia har lagt fram olika förslag till regeringen om hur de skulle kunna leva upp till löftet om klimatfinansieringen. Ett av dem är att införa en klimatskatt på flyg- och fartygstrafiken som i dag är skattebefriade.

– Där finns en potentiell inkomstkälla som skulle passa utmärkt till klimatfinansieringen. Men sen kan man konstatera att det finns utrymme i den vanliga svenska statsbudgeten att lägga två miljarder på klimatfinansieringen, säger Petter Lydén.