Margo Akermark

Eftersom regeringens budget föll får Sveriges allra rikaste en bonus på 4,3 miljarder kronor nästa år.

För att finansiera satsningar på bland annat arbetslösa, fattigpensionärer, ensamstående föräldrar, sjuka och studenter ville regeringen höja skatten något för landets allra rikaste.

Bland annat skulle jobbskatteavdraget trappas av för de som tjänar över 50 000 kronor i månaden – vilket skulle ge 2,4 miljarder extra till statskassan.

För den enskilde skulle det inte handla om särskilt stora summor. Den som till exempel tjänar 58 000 kronor i månaden hade fått sin skatt höjd med 250 kronor i månaden.

Resterande 1,9 miljarder kronor hade kommit in till statskassan genom att gränsen för vilka som betalar statlig inkomstskatt hade höjts i långsammare takt än normalt. Fler skulle alltså fortsätta att betala statlig skatt. I dag ligger gränsen på omkring 36 000 kronor.

Men eftersom regeringens budget föll, och alliansens budget i stället röstades igenom, kommer nu skatterna för de allra rikaste att förbli oförändrade. Det innebär en extra julbonus på sammanlagt 4,3 miljarder kronor till denna exklusiva skara.

– De ökade klyftorna leder bland annat till att den inhemska konsumtionen minskar och tillväxten avtar, säger Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet, och nämner OECD:s nya rapport som visar just detta.

– Klyftorna leder också till slitningar mellan grupper. Mellan kvinnor och män, rika och fattiga. Konflikten mellan landsbygdskommuner och storstad skärps ytterligare, säger Fredrik Olavsson.

Det finns även stora skillnader inom gruppen som med alliansens budget får mer pengar. Drygt 70 procent av jobbskatteavdraget för de som tjänar över 50 000 i månaden, tillfaller män*.

– I kombination med att fattigpensionärer, främst kvinnor, nu får mindre, och mindre pengar går till att förbättra i kvinnodominerade branscher, blir detta ett dubbelt slag mot jämställdheten, säger Fredrik Olovsson.

Dagens Arena har sökt Moderaterna för en kommentar.

*År 2012 betalades 5,5 miljarder jobbskatteavdragskronor ut till personer mellan 20 och 64 år som tjänar över 50 000 kronor. Av dem gick 1,3 miljarder till kvinnor och nästan 4,2 miljarder till män, enligt SCB:s statistikdatabas. Alltså går omkring 70 procent av pengarna till män.