Angel Gurría. Foto: World Economic Forum
Angel Gurría. Foto: World Economic Forum

Svensk ekonomi hade kunnat växa med ytterligare sju procent om inkomstklyftorna varit mindre. Det konstaterar OECD i ny rapport.

Sedan 1980-talet har inkomstklyftorna ökat i de flesta OECD-länder. Allra mest har klyftorna ökat i Sverige. Enligt en ny rapport från OECD har detta bromsat tillväxten. Det skriver Europaportalen.

Enligt rapporten hade Sveriges ekonomi kunnat växa med ytterligare sju procent mellan åren 1990 och 2010 om jämlikheten varit större.
– Detta utgör övertygande bevis på att ett åtgärdande av hög och ökande ojämlikhet är helt avgörande för att främja en stark och hållbar tillväxt och måste stå i centrum för den politiska debatten, säger Angel Gurría, generalsekreterare för OECD.

Den viktigaste förklaringen är att fattigare medborgare har fått det svårare att investera i utbildning vilket minskar deras möjlighet att göra en klassresa. Enligt rapporten finns det inga bevis för att väl utformade och rätt riktad omfördelningspolitik skulle skada ekonomisk tillväxt. Tvärtom skriver OECD: ”Åtgärder som hjälper till att begränsa eller vrida tillbaka ojämlikhet kan inte bara göra samhällen mindre orättvisa utan även rikare”

De bästa åtgärderna mot ojämlikhet är, enligt OECD, satsningar på utbildning och hälsovård.