FOTO: M_Takahashi/flickr

#METOO I ljuset av #metoo går rektorer samman för att stoppa kränkningar i skolan. »Kan vi få till en förändring så kanske vi slipper det här beteendet ute på arbetsplatserna senare i livet«, säger rektorn Cecilia Sjöström.

Uppropet #nomore vill stoppa kränkningar i skolan. Till en början startade gruppen som ett upprop för skolledare som upplevt utsatthet i skolvärlden, men när uppropen #tystiklassen och #ickegodkänt offentliggjordes bestämde sig gruppen för att byta fokus.

– Vi insåg att vår utsatthet måste stå tillbaka. Vi som chefer måste titta över vad är det som har hänt i våra skolor helt enkelt, det som har kommit fram är förskräckligt och vi måste ta tag i det här.

På en Facebook-sida kan skolor till exempel dela med sig av värdegrundsarbete och hur man organiserar aktiviteter för barn. Gruppen består redan av representanter från cirka hundra skolor.

Den insats skolorna gör nu kommer att avgörande för hur klimatet på framtidens arbetsplatser kommer att se ut, menar rektorn Cecilia Sjöström, en av initiativtagarna bakom uppropet.

– Det här är ingenting som ska stanna i skolorna, det här är någonting som eleverna ska ta med sig i sina liv framöver.

– Jag tror att det är A och O att få till en förändring just i skolan. Kan vi få till en förändring här så kanske vi slipper det här beteendet ute på arbetsplatserna senare i livet.

Samtidigt har över 600 personer skrivit under uppropet #slådövörattill i protest mot sexuella trakasserier och övergrepp mot döva och hörselskadade. Att inte kunna berätta har i vissa fall gjort de drabbade dubbelt utsatta, skriver de i Dagens Nyheter.

– Ofta har det tagits mer hänsyn till förövarens anseende och känslor än offrens trygghet, säger en av initiativtagarna Mia Modig (Fi), till DN.

 Uppropet efterlyser nu bättre möjligheter för utsatta att ta del av hjälp på teckenspråk.

En ny undersökning visar också att många svenskar tror att metoo-rörelsen kommer att leda till samhällsförändring. 67 procent av männen och 72 procent av kvinnorna svarar ja på frågan om de tror att  Metoo-uppropen kommer att leda till förändring.  Många tror framförallt att kvinnor fortsättningsvis kommer bli mer benägna att anmäla övergrepp och trakasserier.

– Kvinnor har samlat mod och kraft och berättat om sin utsatthet. Vi har kommit med fakta, statistik och vittnesmål. Nu är det dags för männen att rannsaka sig själva och se hur de kan bidra till att det här upphör, säger Nina Rung, kriminolog och föreläsare om sexuella övergrepp, till SVT.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av SVT den 23–29 november. 1 200 personer mellan 18 och 79 år i Novus Sverigepanel intervjuades.