FOTO: Regeringen

METOO Kulturuppropen får nu politiska konsekvenser. I dag presenterade regeringen åtgärder för att motverka sexuella trakasserier i kulturvärlden.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) presenterade i dag de första politiska åtgärderna för att motverka sexuella trakasserier i kulturbranschen. Uppropen inom kulturvärlden har varit många. Skådespelaruppropet #tystnadtagning, följdes ut av #visjungerut (sångerskor), #kostnärligfrihet (konstnärer), och #backstage (scen och kameraarbetare).

En av åtgärderna blir att de som jobbat med barnföreställningar hädanefter måste visa upp utdrag ur belastningsregistret, på samma sätt som redan sker inom förskola och skola.

– Något som uppkommit i de samtal jag har haft, är att många kvinnor vittnat om att första gången de utsattes var som barn och deltog i teater- och filmproduktioner, sa kulturminister Alice Bah Kuhnke på dagens presskonferens.

Regeringens åtgärdsprogram kommer också att ställa högre krav på nationalscenerna Operan, Dramaten och Riksteatern. Regeringen kräver att nationalscenerna omedelbart tar fram åtgärdsplaner för arbete mot sexuella trakasserier. Arbetsgivare som nonchalerar övergrepp kommer också att sanktioneras. Vidare kommer regeringen ha uppföljande samtal med såväl teater- som filmbranschen under nästkommande år.

Det hittills största metoo-uppropet #allavi har undertecknats av 57 000 personer. Uppropet består av en antologi med 2000 vittnesmål som i dag lämnas över till jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Till skillnad från övriga upprop är inte #allavi begränsad till trakasserier som skett i arbetslivet.

»Medan de andra grupperna har fokuserat på var sin bransch ville #allavi ge utrymme åt alla de där andra berättelserna. Sexuella övergrepp och trakasserier och våldtäkter sker ju överallt inte bara mellan kolleger på jobbet«, skriver #allavi i ett pressmeddelande.

Under torsdagen 13 december tog regeringen även beslut att ge Stiftelsen Allmänna Barnhuset 500 000 kronor för att ge stöd och informera om sexuella trakasserier i samtliga grund- och gymnasieskolor. Detta efter uppmärksamheten runt bland annat uppropet från elever under taggen #tystiklassen.