Bild: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen dömer ut regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga anställda. “Den här typen av satsningar bidrar inte till att öka sysselsättningen”, säger Mats Wadman på Arbetsförmedlingen. 

Regeringen tänker ändra i arbetsgivaravgifterna för unga i sommar. Nu betalar arbetsgivarna bara halv avgift för anställda upp till 26 år, den åtgärden kostade statskassan 21 miljarder kronor förra året. Regeringen vill ta bort sänkningen för dem mellan 23 och 26 år men sänka avgifterna ytterligare för ungdomar upp till 23.

I ett remissvar till finansdepartementet skriver Arbetsförmedlingen: ”Det är oklart om den föreslagna sänkningen av socialavgifterna har förutsättningar att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten. Möjligen kan en effekt uppstå för de yngsta”, enligt TT.

Arbetsförmedlingens slutsats slår direkt mot regeringens linje. Myndigheten ifrågasätter hela tanken med att en allmän sänkning av avgifterna skulle ha en permanent inverkan på ungdomsarbetslösheten.
– Vi bygger vårt svar på den uppfattning som finns bland forskarna, att den här typen av sänkningar inte bidrar till att varaktigt öka sysselsättningen, säger Mats Wadman, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, till TT.

Arbetsförmedlingen skulle i stället föredra en satsning på de unga som står längst ifrån arbetsmarknaden och ett stopp på de generella sänkningarna. Det är de inte ensamma om, bland annat Riksrevisionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), ställer sig kritiska. IFAU menade i en rapport i december att sänkningarna gett lite resultat på sysselsättningen men för mycket höga kostnader.

De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga är en politiskt het fråga under valåret. Dagens Arena har tidigare skrivit om brevet från Moderaterna i Stockholms läns landsting till de unga anställda i landstinget och om hamburgerkedjan Max ”varning” mot att rösta rött.