Under miljöministrarnas möte i Luxemburg ställde sig Polen i vägen för att skärpa EU:s utsläppsmål. Enligt den färdplan som lades fram i mars föreslås att utsläppen ska minskas med 40 procent till 2030, med 60 procent till 2040 och med 80 procent till 2050, jämfört med de nivåer som rådde 1990.

För att nå dessa utsläppsminskningar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt skulle EU behöva minska utsläppen med 25 procent till 2020, en höjning av det nuvarande målet på 20 procent.

Men enligt icke-namngivna källor ställer sig Polen i vägen. Polen tar vid halvårsskiftet över ordförandeskapet i EU. Med tanke på att Polen hela tiden har haft en motsträvig roll vid förhandlingar om utsläppsminskningar bådar det illa för mer långtgående åtgärder från EU:s sida. Efter mötet beskrev den brittiske energiministern, Chris Huhne, läget som “en mörk dag för Europas ledande roll för att motverka klimatförändringarna”.

En höjning av EU:s utsläppsmål skulle kunna bidra till att några av knutarna i de pågående klimatförhandlingarna kan lösas upp. Detta framför allt genom att pressen på andra industriländer skulle öka och förtroendeglappet till utvecklingsländer minska.