Vid klimattoppmötet i Köpenhamn utlovades 30 miljarder dollar i snabbistånd till de fattigaste utvecklingsländerna som är mest utsatta för klimatförändringar. 18 månader senare framkommer att endast 12 miljarder dollar har budgeterats av industriländer. Flera av de rika länderna dubbelräknar samtidigt klimatbiståndet.

På måndagen inleddes en ny klimatförhandlingsrunda i Bonn. Dessa förhandlingar väntas leda till små eller inga resultat alls. Samtidigt som klimatförhandlingarna står resultatlösa visar prognoser att världen går mot en global uppvärmning på 4 grader. Företrädare för Internationella Energiorganet, IEA, har kallat det tvågradersmål som har satts upp i klimatförhandlingarna för “en fin utopi”.