Förväntningarna inför nästa stora klimattoppmöte i Sydafrika är på bottennivå. Sydafrikas utrikesminister uttrycker en stark oro för att politiken inte kan leverera vad vetenskapen kräver.

Tre månader innan nästa stora klimattoppmöte tar plats i sydafrikanska Durban spelas förväntningarna ned ytterligare. Den sydafrikanske utrikesministern Maite Nkoana-Mashabane, som kommer att stå värd för mötet, sa vid ett tal tidigare i veckan att hon tror att toppmötet enbart kommer att leda till små steg framåt i processen mot ett globalt klimatavtal. Hon uttryckte att det finns en oro för att politiken inte kan leverera vad vetenskapen kräver.

– Om vi ska nå tvågradersmålet – som är den vetenskapliga utgångspunkten – krävs det att fler länder gör kraftfullare åtaganden. Vi vet att de bud som i dag ligger på bordet inte är tillräckliga, säger Katja Awiti, chef för miljödepartementets klimatavdelning.

Likt den sydafrikanske utrikesministern menar Katja Awiti att det som omvärlden kan vänta sig från klimattoppmötet är delbeslut som tar processen framåt.
– Det kommer att ske steg vidare mot ett bindande avtal. Men det är inte sannolikt att det vid mötets slut har fattats beslut om bindande åtgärder tillräckliga för att nå målet, säger Katja Awiti.

Deadlinen för att upprätta ett nytt klimatavtal innan Kyotoprotokollet löper ut har redan passerats. Det var något klimatkonventionens ordförande Christina Figueres konstaterade redan under det förberedande klimatmötet i Bonn innan sommaren. Det innebär att världen åtminstone en period kommer att stå utan bindande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

När det gäller de utsläppsminskningsbud som Katja Awiti påpekar är otillräckliga, är utsikterna små för att buden ska förbättras under mötet i Durban. EU leds för närvarande av ordförandelandet Polen. Det är ett land som så sent som i juni la in sitt veto mot att skärpa unionens utsläppsmål. Med ett presidentval i USA nästa höst är det heller inte sannolikt att några bud som kan störa hemmaopinionen skulle komma därifrån.

Med andra ord är risken stor för ännu ett klimattoppmöte som handlar mer om själva förhandlingsprocessen än om att komma fram till faktiska åtgärder.