Även i framtiden kommer fria utsläppsrätter och statligt stöd göra så att utsläppstunga industrier i EU inte behöver minska energiförbrukningen eller minska utsläppen i någon större utsträckning. Det meddelade EU:s sändebud vid de förberedande FN-ledda klimatförhandlingarna i Bonn. EU:s regelverk möjliggör att ta ut avgifter på varor från länder som inte har utsläppsbegränsningar. Men nu ser det i stället ut som att EU:s industrier ska få rätt att inte begränsa utsläppen.

Samtidigt visar uppgifter från Internationella Energiorganet, IEA, att utsläppen förra året var större än någonsin. Den globala uppvärmningen ser ut att vara på väg mot 4,5 grader – och därmed långt från tvågradersmålet.