Katastrofala väderhändelser kommer bli allt vanligare. Mänsklig påverkan bakom allt mer extremt väder enligt FN:s klimatpanel.

Översvämningar, torka och orkaner kommer att bli allt vanligare företeelser. Det konstateras i en rapport om riskerna för extrema väderhändelser och katastrofer som FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade på fredagen.

I rapporten bekräftas att mänsklig påverkan ligger bakom ett allt mer förändrat väder. Det är inte första gången en studie påtalar just det. Men rapporten från FN:s klimatpanel är den hittills mest tongivande översikten av den globala uppvärmningens effekter.
– Det viktiga budskapet från rapporten är att alla länder måste se sitt ansvar och anta en politik för motverka och anpassa sig till klimatförändringar, sa Chris Field, vice ordförande för IPCC under den webbsända presskonferensen.

Innehållet i rapporten är politiskt känsligt. Klimatskeptiker menar att extremare väderhändelser inte beror på mänsklig påverkan. In i det sista petade ansvariga regeringar i formuleringarna. De rapporter som kommer ut från IPCC måste nämligen godkännas av alla länder som ingår i FN:s klimatpanel.

Men trots försiktiga formuleringar slår rapporten ändå fast att växthusgasutsläpp som orsakats av människan har inneburit att temperaturerna varierar allt mer.
– Rapporten visar på statistiskt tydliga trender. Alla regioner har påverkats av fler värmedagar. Det är viktigt att vi förstår vad som sannolikt väntar i framtiden, sa klimatpanelens ordförande Rajendra Pachuri under presskonferensen.

De extrema väderhändelserna kommer att drabba hela världen. Fortfarande är det dock utvecklingsländerna som står inför de största hoten. Fram till i dag har 95 procent av de väderföreteelser som lett till dödsfall skett i utvecklingsländer. Hur de extrema väderhändelserna slår är också beroende på hur förberett ett land är inför sådant som stigande havsnivåer eller permafrost som tinar.

Trots slutsatserna i rapporten väntas klimatförhandlingarna som inleds i Durban om lite knappt två veckor inte att leda till de beslut som är nödvändiga för att hejda den globala uppvärmningen. Under presskonferensen frågade Dagens Arena om klimatpanelens rapport på något sätt kan påverka förhandlingarna i positiv bemärkelse.
– Det är väldigt viktigt, och jag skulle säga avgörande för klimatförhandlingarna, att parterna tar till sig de vetenskapliga bevisen för klimatförändringar, svarade Rajendra Pachuri.

Miljörörelsen ser dock mörkt på möjligheten att mer vetenskapliga bevis ska leda till framsteg i Durban:
– Tyvärr är det nog inte så. Fakta har ju legat på bordet länge. De som åker till klimatförhandlingarna vet hur illa situationen är. Men man är bakbunden av industrin. Så även om 350 000 människor dör så spelar det inte någon roll, säger Isadora Wronski från Greenpeace till Dagens Arena.

Dagens rapport från FN:s klimatpanel ska heller inte förväxlas med den stora översikt av klimatförändringarna som IPCC publicerade 2007, vars nästa upplaga kommer 2014.