Trots att 65 000 personer har utförsäkrats är sjuktalen tillbaka på samma nivåer som när regeringen skärpte reglerna 2008. Skillnaden är att de sjukskrivna blivit sjukare.

Över 65 000 personer har utförsäkrats sedan regeringen skärpte reglerna i sjukförsäkringen år 2008. Så många har alltså nått den bortre tidsgränsen och ramlat ur försäkringen. De fasta tidsgränserna för hur länge man kan få ersättning vid sjukdom var en av de viktigaste förändringarna då.

Bild: Inspektionen för socialförsäkringen
Bild: Inspektionen för socialförsäkringen

Åren efter reformeringen av sjukförsäkringen framhöll regeringen ofta hur mycket man lyckats sänka sjuktalen. Det är en sanning med modifikation. Som framgår av grafen ovan hade sjuktalen redan sjunkit kraftigt sedan 2003. Vad som följde efter reformen 2008 var ytterligare ett litet snäpp nedåt. Däremot vände trenden redan 2011 och är i dag tillbaka på ungefär samma nivå som när reformen sjösattes.

Av de som utförsäkrats är det tusentals som nu – efter en vända i arbetslöshet och ekonomiskt armod – återvänt, både en och två gånger. De personerna blev inte friska, trots tidsgränserna. Faktum är att de blivit sjukare. Återvändarna har en högre grad av komplexa diagnoser med både somatisk och psykisk problematik.

Läs analysen: En sjuk sjukförsäkring