Allmännyttan växer. Allt mer byggs. Foto: Pixabay

Nyhet Under måndagen presenterade Omstartskommissionen sina förslag. Slutrapporten skickas under måndagen till riksdag och regering med målet att inspirera och influera beslutsfattare. Förslagen rör bland annat avskaffad hyresreglering, liberalisering av anställningsskyddet, lägre ingångslöner och en åtstramning av A-kassan. 

I början av våren lanserade Stockholms Handelskammare en kommission för att få Sverige tillbaka på banan så fort som möjligt efter krisen. Tio experter har författat var sitt kapitel inom sitt fält. På måndagen släpps slutrapporten och skickas till näringsliv, riksdag och regering och presenteras på ett seminarium arrangerat av Stockholms Handelskammare.

– Det här är en bra tidpunkt att lägga en sådan här rapport, nu drar det politiska arbete igång inför hösten, säger Klas Eklund som har lett kommissionsarbetet.

Flera av författarna har förslag i linje med det Lars Calmfors föreslår; en skattereform med enhetlig kapitalinkomstskatt, enhetlig moms och höjd fastighetsskatt; avskaffad hyresreglering och en rörligare bostadsmarknad; liberalisering av anställningsskyddet i kombination med mer resurser till kompetensutveckling för anställda; en bättre fungerande lönebildning med acceptans för lägre löner för lågkvalificerade jobb; samt att den mer generösa arbetslöshetsersättningen rullas tillbaka efter krisen.

Politiska hetpotatisar

Han är medveten om att förslagen kan uppfattas som kontroversiella.

– Många av mina förslag överrensstämmer med flera andra författares förslag, men de innebär också svåra målkonflikter. Jag säger inte att man måste göra det här, jag säger bara att det kan vara ett bra sätt att få upp tillväxten att göra såhär.

En som är inne på samma linje som Calmfors är docent Åsa Hansson, nationalekonom som har haft ansvar för skatteområdet i kommissionens arbete. Hon menar att Sverige länge har varit i behov av en skattereform, och att läget bara blivit mer akut på grund av corona. Åsa Hansson säger att hon vill se sänkta skatter som är skadliga och tar som exempel skatt på arbete.

– På det här området har vi väldigt höga skatter jämfört med andra länder, inte bara på höga inkomster utan också på låga. Viljan att anställa och för att ta ett jobb minskar genom det. Inom skatter på arbete skulle man kunna göra omläggningar som gjorde att skattesystemet blir bättre, säger Åsa Hansson som också är kritisk till flera av de avdrag som idag finns, däribland jobbskatteavdraget.

Rörig och felaktig momsbeskattning

Minskad skatt på arbete och företagande och ett ökat skattetryck på konsumtion, menar Åsa Hansson är vägen framåt och nämner momsen.

– Livsmedel har en tolvprocentig skattesats, restaurang och hotell har sex procent. Inom kulturen är det olika skattesats för om det är kultur eller underhållning. Det är väldigt rörigt. Sedan kan man tycka att det är bra med lägre moms på mat exempelvis för att ökade matpriser främst hade drabbat låginkomsttagare. Men det är mycket mer effektivt att höja momsen och sen ha riktade stöd till de grupper som behöver det.

Hon vill se en mer enhetlig momsbeskattning för att dagens ojämna momsbeskattning ger en felaktig prisbild.

– Om du får mer pengar i fickan så kan du välja själv vilken form av konsumtion du vill göra. Då kanske vi inte hade konsumerat så mycket kultur. Det kanske är så att vi konsumerar för mycket kultur idag.

Inför fastighetsskatt

Ett annat rörigt system som Åsa Hansson vill se reformeras är skatten på kapital. Idag finns det fem eller sex olika skattesatser beroende på var du sätter pengarna säger Åsa Hansson. Hon vill se en skattesats på kapitalinkomster på 25 procent och en ny fastighetsskatt.

Utöver det föreslår hon sänkta marginalskatter, att genomsnittsskatten under brytpunkten reduceras genom ett mer generöst och effektivt grundavdrag och sänkt bolagsskatt.

– Andra länder kommer inte att sitta stilla i båten och vänta, de kommer också se över sina system och bli lite aggressivare, då är det viktigt att Sverige hänger med och inte tappar för mycket.