Undersköterskor i hemtjänst. Bild: Arbetsmiljöverket

Äldrevården Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar att timvikarier inom äldrevården schemaläggs för längre perioder. Men varken arbetsgivare eller fack vet om rekommendationen efterlevs. Det är inte vår fråga, menar Kommunal. 

Sjuknärvaron inom äldreomsorgen är generellt sett hög. Bland fackförbundet Kommunals undersköterskor och vårdbiträden arbetar runt 50 procent trots att de inte upplever sig friska och borde sjukskriva sig enligt förbundets egna siffror. Orsaken enligt medlemmarna med otrygga anställningar är oro för att bli av med jobbet. Dessutom upplever inte timavlönade att de har möjlighet att tacka nej till jobb på grund av risken att inte bli inringd mer, men också för att de ofta inte har rätt till sjuklön.

Under pandemin har behovet av att vara hemma vid sjukdom kommit att bli extra akut. Som ett steg för att komma åt problematiken har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, rekommenderat kommunerna att anställa timvikarier inom äldrevården under en längre period, och inte som annars är brukligt från dag till dag. Rekommendationen gäller dels för att säkra bemanningen men också för att möjliggöra för vikarier att stanna hemma med ersättning, sjuklön, om de får symptom.

Har rekommendationen fått effekt?

Men om rekommendationen efterlevs är det ingen som vet. Dagens Arena har varit i kontakt med SKR, Vårdföretagarna, de tre största kommunerna och deras stadsdelsförvaltningar, och Kommunal och ingen har uppgifter på om, eller hur vanligt det är, att timvikarierna blir schemalagda under en längre tid.

Enligt SKR är det i nuläget inte aktuellt att undersöka hur stor effekt rekommendationen har fått. Det är enligt organisationen upp till kommunerna och regionerna hur de väljer att göra.

De privata vårdgivarna omfattas inte av rekommendationen. På Vårdföretagarna säger man att man inte för någon sådan statistik.

Det gör heller inte de enskilda kommunerna. De kan se hur många personer inom kommunens äldreomsorg som får timlön, men det förs ingen statistik över hur länge timvikarierna är schemalagda. På kontraktet kan det stå behovsanställd, timanställd, men om det innebär att personen rings in dag för dag eller får ett schema för flera veckor åt gången går inte att säga utan att titta på varje enskild anställning.

Kommunal: Vi vet inte

I Stockholm Stad rör det sig om omkring 3000 timavlönade inom äldrevården, enligt en genomgång av Sveriges Radio. Och trots att fackförbundet Kommunal tidigare sagt att den höga andelen timvikarier bidragit till smittspridningen inom äldreomsorgen i Stockholm anser inte heller förbundet att det är deras sak att undersöka hur väl rekommendationen följs.

Kommunal skriver i ett mejl till Dagens Arena att de i dagsläget inte har något svar på frågan – »på grund av att timvikarier ofta är oorganiserade«.