Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nyhet En ny utredning föreslår lättnader i regelverket för sjukersättning. Den föreslår också att arbetsförmågan hos personer över 60 år som har sjukersättning endast ska prövas mot arbeten de har erfarenhet av.

I dag tog socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi emot betänkandet om Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering.

Under pressträffen presenterade regeringens särskilde utredare, Samuel Engblom, utredningens förslag. Han påtalar att regelverket kring sjukersättning i dag är för strikt och att det finns en diskrepans mellan kraven på att få sjukersättning och den faktiska möjligheten för individen att försörja sig genom arbete. Detta har också Försäkringskassan år 2017 påtalat i en skrivelse till regeringen.

– Som en konsekvens har nybeviljande av sjukersättning sjunkit drastiskt. Människor som inte har möjlighet att arbeta ska känna sig trygga i att våra trygghetssystem finns där när de behöver det, sade Samuel Engblom under pressträffen.

– Det här handlar om människor som har byggt upp vårt land och samhälle, som förtjänar trygghet när pensionen närmar sig, sade Ardalan Shekarabi.

Bland annat föreslår utredningen att rätten till sjukersättning ska förändras för de som är 60 år och har fem år kvar till pensionsåldern. Deras arbetsförmåga ska, enligt förslaget, inte bedömas mot samtliga arbeten på arbetsmarknaden utan endast arbeten i yrken de har tidigare erfarenhet av.

Utredningen förslår också en ny förmån, preventionsersättning, som ska ersätta förlorad inkomst vid medicinsk eller arbetslivsinriktad behandling för att förebygga eller förkorta sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga. Regelverket för detta ska vara mer flexibelt än för nuvarande förmån, förebyggande sjukpenning, och dessutom ska ersättning utgå för enstaka timmar.

Rätten till sjuk– och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Detta bedöms av utredningen förebygga att personer för vilka rehabiliteringsmöjligheterna blivit uttömda blir kvar i sjukpenningssystemet.

– Vi vet att arbete är någonting som ger mening, det ger ett socialt sammanhang. Därför satsar samhället stora resurser på att ge människor möjlighet att komma tillbaka till arbete. Sen ska vi vara medvetna om att det finns situationer där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda men den nedsatta arbetsförmågan består. Då måste det också finnas en trygghet för människor som hamnar i den situationen, sade Samuel Engblom.

Det förslås också bättre möjligheter för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning att kunna vara aktiva och delta i arbetslivet eller studera utan att riskera förlora sin ersättning. Ersättningen föreslås därför kunna vara vilandeförklarad under studier och att prövotiden för studier för personer med ersättning förlängs från sex till tolv månader.

Vidare förslås att Försäkringskassan senast dag 60 i sjukfallet ska ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering.

Ardalan Shekarabi kommenterade utredningen och bristerna i trygghetssystemet i en intervju i går med Dagens Arena:

– Vi är det enda landet i Norden som inte har en lösning för de som sliter ut kroppen i ett fysiskt arbete innan de uppnått pensionsålder. Är det rimligt? Vi tvingar dem att ta ut pensionen i förtid, och det får allvarliga konsekvenser för dem. De sänker sin pension livet ut.

– Det är skamligt att det är så men nu får vi i alla fall ett förslag på om hur vi kan lösa detta, sade Ardalan Shekarabi till Dagens Arena då.