Socialdemokraterna
Morgan Johansson (S).

SEXKÖPSLAGSTIFTNING Regeringen går vidare med planerna på att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Justitieminister Morgan Johansson (S) beskriver förslaget som ett led i att få stopp på människohandel.

– Det är helt enkelt fel att köpa sex, och om du gör det, så bidrar du till den omfattande globala handeln med kvinnor och barn, säger Morgan Johansson till Sveriges Radio.

Förslaget som nu kommer att skickas till lagrådet har emellertid kritiserats. I den människohandelsutredning som presenterades tidigare år, avrådde regeringens egen utredare, samt flera tunga remissinstanser från en lagändring.

Kritikerna framhåller att det saknas internationell konsensus kring sexköpslagen, och då det i de flesta andra länder inte är förbjudet att köpa sex, kommer brotten bli svårutredda för svensk polis.

Morgan Johansson tror ändå att Sverige i och med lagstiftningen kan bli ett förgrundsland.

– För att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före.

Vänsterpartiet är sedan tidigare positiva till förslaget, regeringen behöver dock stöd från ytterligare ett parti. De borgerliga allianspartierna och Sverigedemokraterna har sagt nej, medan Kristdemokraterna har öppnat för att stödja en proposition.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar förslaget. Enligt organisationen hyllas lagförslaget av kvinnorörelsen och organisationer som arbetar mot prostitution och människohandel över hela världen.

– Sverige var först i värden med att införa sexköpslagen, en lag som tydligt slår fast att ett jämställt samhälle inte är möjligt så länge kvinnors kroppar är till salu. Nu tar Sverige nästa steg och visar att kvinnor är lika mycket värda i hela världen, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby, i ett pressmeddelande.

Samtidigt föreslår regeringen skärpta straff för sexköp av barn. Maxstraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år och ministraffet från böter till fängelse.