Arbetsmarknad 8 av 10 nya jobb kommer att gå till utrikesfödda och både sysselsättningen och arbetslösheten väntas öka. Det bedömer Arbetsförmedlingen i en ny prognos som presenteras i dag, rapporterar Sveriges Radio.

 Sverige kommer att ha en bra sysselsättningsutveckling de närmaste två åren i hela landet. Men även arbetslösheten väntas öka, eftersom antalet arbetssökande blir fler när de nyanlända börjar söka jobb.

 Prognoschef Håkan Gustavsson anser ändå att det är »en urstark arbetsmarknad«.

– Jobben växer på väldigt kraftigt i landet och det växer brett både yrkesmässigt, branschmässigt och även i alla län, säger han till Sveriges Radios Ekot, som tagit del av innehållet.

Sysselsättningen, det vill säga antalet som jobbar som andel av arbetskraften, väntas gå upp i alla län och arbetslösheten minska i år för att öka igen under valåret 2018, enligt prognosen, som spår mer än 100 000 nya jobb för perioden.

De 11 000 arbetsgivare som intervjuats är mycket optimistiska, enligt prognoschefen.

Arbetsförmedlingen spår också att gapet mellan inrikes födda och utrikes födda kommer att minska.

Sysselsättningsgraden i befolkningen mellan 16 och 64 år bland personer födda i Sverige ökar med 1 procentenhet till 82 procent, medan den ökar dubbelt så mycket, med 2 procentenheter, till 68 procent bland dem som är födda utomlands.

– Åtta av tio av de nya jobb som vi ser kommer att gå till utrikes födda, säger Håkan Gustavsson till Ekot.