NYHET Antalet långtidsarbetslösa bedöms att uppnå den högsta nivån sedan 1990-talet, skriver Arbetsförmedlingen i ny prognos. Tre av fyra arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Samtidigt som reformen av Arbetsförmedlingen sjösätts går ekonomin in i en avmattning och antalet arbetslösa spås öka. Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2020-2023 visar på en fortsatt stark arbetsmarknad, men med dämpad efterfrågan på arbetskraft.

Myndigheten skriver på ett par punkter ner sin prognos för de kommande tre åren och antalet långtidsarbetslösa bedöms under prognosperioden att uppnå den högsta nivån sedan 1990-talet.

Den förändrade sammansättningen bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ställer utmaningen på sin spets, där tre av fyra arbetssökande bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, skriver myndigheten i sin rapport.

»Vi ser en stor ökning bland de med längst tider utan arbete, två år och mer. Den negativa utvecklingen har främst drabbat utrikesfödda kvinnor med kort utbildning«, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen på en presskonferens.

Samtidigt spår myndigheten att utrikes födda kommer att stå för hela ökningen av sysselsättningen under prognosperioden. Det beror dels på att utrikes födda under lång tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda, men också för att den befolkningstillväxt som skett i yrkesaktiva åldrar har helt bestått av utrikes födda.

»Arbetskraften fortsätter växa i god takt, dels tackvare ökat arbetskraftsdeltagande men framförallt tackvare fler utrikesfödda i arbetsför ålder i befolkningen«, säger Annelie Almérus men tillägger att det också är sammansättningen av de arbetssökande som bidrar till att arbetslösheten spås öka.

Antalet arbetslösa i åldrarna 16–64 år förväntas öka med 39 000 personer, från 359 000 personer (6,8 procent) år 2019 till 398 000 personer (7,4 procent) år 2021.

Arbetsförmedlingen konstaterar att utvecklingen på svensk arbetsmarknad under prognosperioden till stor del beror på hur väl utrikes födda etablerar sig på arbetsmarknaden.

För att möjliggöra fler i arbete och hålla tillbaka långtidsarbetslösheten vill Arbetsförmedlingen se en kombination av olika insatser, både inom och utanför arbetsmarknadspolitiken.

»En kombination av olika insatser som vuxenutbildningar och subventionerade anställningar behövs,« säger Annelie Almérus.

Under nästa år väntas sysselsättningen minska mest i Västmanlands, Västernorrlands och Dalarnas län. Den starkaste sysselsättningsutvecklingen spår myndigheten kommer finnas i Stockholms, Uppsala och Skåne län.

Arbetslösheten bedöms under 2020 vara högst i Södermanlands, Gävleborgs och Blekinge län. Lägst bedöms den att vara i Västerbottens, Uppsala och Hallands län.