Bild: Martina Huber/Regeringskansliet

Mer än 400 000 svenskar går utan jobb. Trots hög arbetslöshet har Elisabeth Svantesson (M) inte anmält en enda proposition i riksdagen under de fyra månader som hon varit arbetsmarknadsminister.

På den lista över de propositioner som regeringen planerar att lägga under de återstående månaderna av sin mandatperiod saknas förslag från arbetsdepartementet. Hittills har arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) inte lagt en enda proposition i riksdagen.

– Regeringen har inga nya idéer. Man har försämrat a-kassan. Man har infört Fas 3. Man har sänkt skatter och arbetsgivaravgifter och så hoppas man att det ska ge resultat. Sanningen är att det gör det inte, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Dagens Arena har tidigare avslöjat att åtta av 17 möten i arbetsmarknadsutskottet har ställts in under hösten. Två möten har slagits ihop till ett i veckan. Ylva Johansson kommenterade den låga aktiviteten med bristen på förslag från regeringen.

– Det beror på att det inte kommer några förslag från regeringen. Det är ingen idé att ha sammanträden om man inte har några propositioner att behandla, sa hon till Dagens Arena i december.

I torsdags ställde socialdemokraten Kerstin Nilsson arbetsmarknadsministern varför hon inte tänker lägga några förslag under våren. Elisabeth Svantesson svarade då att regeringens politik inte bara utgår från arbetsmarknadsdepartementet.

– Jobbpolitik är mer än arbetsmarknadspolitik. Jobben växer på grund av att vi har förenklat för företag att anställa, sa hon.