Ylva Johansson. Bild: Socialdemokraterna

Under hösten har bara åtta av 17 sammanträden i arbetsmarknadsutskottet utnyttjats.
– Det är stiltje med nya förslag från regeringen när det gäller jobbpolitiken, säger Ylva Johansson (S).

Under oktober månad gick nästan en halv miljon svenskar – eller 7,9 procent av arbetskraften – utan jobb. Mer än hälften hade varit utan jobb i över ett halvår. Landets politiker är överens om att det behövs stora satsningar på nya jobbtillfällen. Men i riksdagens arbetsmarknadsutskott – där de förtroendevalda beslutar om jobbpolitiken –  är aktiviteten låg. Varje tisdag och torsdag ska utskottet samlas för sammanträden. Men under hösten har nästan hälften av mötena – eller åtta av 17 – inte utnyttjats.

– Det beror på att det inte kommer några förslag från regeringen. Det är ingen idé att ha sammanträden om man inte har några propositioner att behandla, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Anna-Lena Hultgård Sancini är chef för arbetsmarknadsutskottets kansli och den som tar fram underlag för förslagen och planerar mötena. Hon menar att det är med hänsyn till riksdagsledamöternas tid som man har slagit ihop två sammanträdestillfällen i veckan till ett.

– Jag försöker att planera så att vi inte har ett sammanträde med bara ett ärende, utan att vi i stället lägger ihop flera ärenden till ett möte.

Har det inget med bristen på förslag att drygt hälften av mötena har ställts in?
–  Om vi var helt överrösta av lag- eller EU-förslag är det klart att man hade behövt använda båda dagarna, säger Anna-Lena Hultgård Sancini.

Har utskottsledamöter påpekat att de har för få lagförslag att jobba med?
– Jag har ju följt vad som skrivits på Twitter. I våras twittrade Ylva Johansson om det. Men det är inget som har varit uppe i utskottet, säger Anna-Lena Hultgård Sancini.

Ylva Johansson poängterar att hon inte är kritisk till antalet sammanträden utan bristen på förslag på nya jobb från alliansregeringen.
– Om man tittar på propositionslistan ser man att den är otroligt mager. Det har nästan inte kommit några förslag alls i år, och det var samma sak förra året, säger hon.

Riksdagen har gjort en rad tillkännagivanden på arbetsmarknadsområdet, vilket innebär att regeringen uppmanas att utreda en fråga eller komma med ett förslag till riksdagen. Det har bland annat gällt reglerna för a-kassan, Lex Laval, entreprenörsansvar tillgänglighetsfrågor, entrprenörsansvar och sysselsättningsfasen.

– Men vi har inte har sett några propositioner på de områdena från regeringen, konstaterar Ylva Johansson.

Vad beror det på, tror du?
– Jag tror att regeringen är tom på nya förslag när det gäller jobbpolitiken. De tänker fortsätta på samma spår trots att resultaten av deras jobbpolitik är så dåliga. De tror i princip att ett femte jobbskatteavdrag ska klara arbetslösheten och det kommer det inte att göra tror vi, säger Ylva Johansson.

Det har hävdats att både regeringen och oppositionen undviker att lägga fram förslag för att man då riskerar att bli beskylld för att driva politik med stöd av SD. Kan det vara en förklaring till att antalet propositioner har minskat?
– Nej, det tror jag inte. Regeringen har ju stöd i nio fall av tio från Sverigedemokraterna och det har inte hindrat dem från att lägga fram andra förslag. Och vi lägger våra förslag utan att titta på andra. Däremot kan det ha hämmat regeringen något att de inte har egen majoritet den här mandatperioden som de hade i den förra.

Du har en lång riksdagserfarenhet. Har du tidigare varit med om att ett utskott har så få förslag att arbeta med?
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt. När man har drivit en politik vars resultat är bedrövligt dåligt så tycker jag att man borde ändra politik och lägga nya förslag. Men regeringen fortsätter i stället på samma väg.

Dagens Arena söker Jessica Polfjärd, ordförande arbetsmarknadsutskottet för en kommentar.