Bild: Flickr /Tattoed JJ
Bild: Flickr /Tattoed JJ

ARBETSMILJÖ I en gemensam aktion mot fuskande byggföretag slog polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket till mot 32 företag inom byggbranschen. Efter razzian hade 23 personer frihetsberövats av polisen.

– Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft, säger Emil Eisersjö, nationella operativa avdelningen.

Tillslagen skedde i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg. Många arbetsplatser brast i säkerhetsarbetet, Arbetsmiljöverket upptäckte bland annat att att fallrisken på flera byggen var hög. På en arbetsplats riskerade byggarbetarna att falla rakt ner i en schaktöppning.

– Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och ibland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta, säger Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens, i ett pressmeddelande.

Detta var första gången som myndigheterna genomförde en nationell insats tillsammans. Insatsen och tillslagen ingår i en större Europol-ledd aktion mot arbetskraftsexploatering.

Totalt kontrollerades 390 personer på nio byggarbetsplatser. Tjugo personer omhändertogs för brott mot utlänningslagen då de arbetade utan tillstånd. Två personer medtogs till polisstation. En person greps för användande av ett falskt körkort.

Resultatet av tillslagen:

  • Arbetsmiljökrav: 36
  • Förbud, som gäller allvarliga arbetsmiljörisker, exempelvis fallrisk från tak och obesiktigade eller oskyddade maskiner: 5
  • Sanktionsavgifter, exempelvis att riskbedömning för kvartsdamm saknas: 11
  • Ärenden som gäller brister i utstationeringsregistret, till vilket utländska arbetsgivare anmäler tillfällig arbetskraft som jobbar i Sverige: 5