Centern röstade på onsdagen ja till datalagringsdirektivet och veckan innan nej till ett förbud mot uranbrytning – trots att partiet tycker precis tvärtom. Dessutom verkar partiet snart bli överkörda i två andra kärnfrågor.

På onsdag eftermiddag röstade riksdagen igenom det hårt kritiserade Datalagringsdirektivet. Lagförslaget fick stöd av samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Centerpartiet är djupt splittrade i frågan. Trots att partiet egen stämma sagt nej till direktivet valde riksdagsgruppen ändå att rösta för förslaget. Tre ledamöter trotsade partilinjen och röstade nej.

Så sent som i förra veckan röstade Centerpartiet emot ännu ett av sina stämmobeslut. Omröstningen gällde Miljöpartiets motion om ett förbud mot uranbrytning i Sverige. Där valde Centern att rösta nej, trots att partistämman i Åre röstade för ett förbud. Och trots att Miljöpartiets motion var en exakt kopia av Centerns eget stämmobeslut.
– Vi har i flera år lagt motioner med samma innebörd. Dessa har Centern sagt nej till med hänvisning till detaljer i formuleringarna. Vi blev helt enkelt lite frustrerade och trötta och valde den här gången att använda deras egna formuleringar, säger Lise Nordin, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

– Så i år fick vi ett helt annan motivering till deras nej. Nu sa man öppet det jag tror varit anledningen hela tiden: Att de inte ser någon möjlighet att rösta emot regeringen i den här frågan. Att de är låsta i regeringssamarbetet, säger hon.

Svajigt i flera hjärtefrågor
Just nu svajar Centern även i två andra hjärtefrågor: Kärnkraftssubventioner och utvinning av fossila bränslen i Arktis.

När regeringen tog beslut om att tillåta nya kärnkraftsreaktorer lovade Centerpartiet upprepade gånger att dessa inte skulle få några statliga subventioner, varken direkta eller indirekta. Men som ett svar på en skriftlig fråga från Lise Nordin (MP) har miljöminister Lena Ek (C) uttryckt en annan uppfattning.

Frågan gällde om regeringen tänkte kräva fullt skadeståndsansvar från kärnkraftsföretagarna vid ett eventuellt haveri. Lena Ek svarade att innehavaren av en kärnkraftsreaktor endast behöver garantera 12 miljarder kronor i ersättning vid en olycka.
– Det innebär i praktiken en kraftig subvention. Olyckan i Fukushima beräknas till exempel kosta 1 000 miljarder kronor. Den här frågan kan verka torr och administrativ, men det är faktiskt den som till slut avgör om det byggs någon ny kärnkraft i Sverige, säger Lise Nordin.

Överkörda om Arktis
Även när det gäller utvinning av fossila bränslen i Arktis får Centern stryka på foten. Centerpartiets stämma och miljöminister Lena Ek är emot utvinning av olja och gas i Arktis. Utrikesminister Carl Bildt har dock klargjort att han inte tänker verka för ett sådant stopp. Och på en direkt fråga från miljöpartisten Helena Leander har Carl Bildt svarat att det är hans linje som gäller.
– Centern säger sig vara alliansens liberala och gröna röst. De säger att de sitter i den här regeringen för att påverka. Men jag vet inte en enda kärnfråga där de lyckats, utan de har snarare fått vika ner sig i samtliga. Så jag undrar: När ska Centern börja visa någon ryggrad? säger Lise Nordin.

Fotnot: Vad tycker Centerpartisterna? Läs Dagens Arenas intervju med riksdagsledamoten Rickard Nordin – en av de tre ledamöter som trotsade riksdagsgruppen och röstade nej till datalagringsdirektivet.