Foto: Skärmdump SVT
Foto: Skärmdump SVT

Moderaterna vill att alla flyktingar ska få tillfälliga uppehållstillstånd på tre år. Det är en del i partiets nya migrations- och integrationspolitik.

Moderaterna vill att tillfälliga uppehållstillstånd på tre år ska bli huvudregeln för flyktingar som får asyl i Sverige. Efter tre år ska beslutet omprövas. Den som då har fortsatta skyddsskäl och fått ett arbete eller deltagit i etableringsprogrammen ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Den som inte har fortsatta skyddsskäl kommer att utvisas.

– Vi har utmaningar inom integrationsområdet och har inriktat utvecklingsarbetet på att förbättra integrationen så att fler får det här första jobbet. Det andra viktiga att slå fast är att asylrätten ska värnas och det fortsätter vi att göra. Det ska stå utan tvivel att den som flyr undan krig och förtryck ska kunna få sin sak prövad och den som behöver skydd ska kunna få det, sa Anna Kinberg Batra.

Moderaterna föreslår fortsatt att den som inte skaffat sig ett arbete eller deltagit i programmen under de första tre åren, men fortfarande har skyddsskäl, ska få det tillfälligt uppehållstillståndet förlängt med ytterligare tre år. Om personen efter sex år fortfarande anses ha skyddsskäl omvandlas uppehållstillståndet till ett permanent uppehållstillstånd.

Förslagen presenterades på en pressträff med partiledare Anna Kinberg Batra och partiets migrationspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson under fredagsförmiddagen.

– Vi har i arbetsgruppen haft uppdraget att ompröva integrations- och migrationspolitiken och några delar i detta handlar om det egna ansvaret. Det är viktigt att betona det. Den som kommer till Sverige ska kunna förvänta sig något av Sverige, men vi ska också kunna förvänta oss något av den som kommer hit, sa Elisabeth Svantesson.

Enligt Elisabeth Svantesson handlar det egna ansvaret framförallt om att göra sig “anställningsbar” medan samhället har ett ansvar att tillhandahålla verktygen. För dem som kommer till Sverige och saknar fullständig grundskoleutbildning – enligt Svantesson handlar det om 36 procent av de asylsökande – vill partiet att det ska införas någon form av utbildningsplikt.

– Vi vill utvärdera och se över om det ska införas någon form av utbildningsplikt. Att man faktiskt ska ha skyldighet att utbilda sig och göra sig mer anställningsbar, sa Svantesson.

Moderaterna vill också bygga ut undervisningen i svenska för invandrare och erbjuda den till flyktingar redan under asylprocessen. Under asylprocessen ska även flyktingars kompetens kartläggas. Partiet vill även utöka den tid en flykting kan arbeta och få lön utan att etableringsbidraget sänks, från dagens sex månader till ett år.

– Vi utvecklar arbetslinjen och har ett utökat arbetsmarknadsfokus hela vägen, sa Svantesson.

I partiets vårbudgetmotion har man sedan tidigare föreslagit att yrkesintroduktionsanställningarna, de så kallade YA-jobben, även ska omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa. Även de föreslagna matchningsanställningarna för långtidsarbetslösa ser partiet som en viktig del i sin integrationspolitik.

– Det handlar om att man arbetar hos en arbetsgivare, men själva anställningen har man hos en matchningsaktör som ansvarar för handledning och utbildning, sa Svantesson.

Moderaterna föreslår också att länsstyrelserna ska ta över Arbetsförmedlingens ansvar att förmedla bostäder till nyanlända.

– Det har varit ett för stort och komplicerat uppdrag för Arbetsförmedlingen. Det är bättre att länsstyrelserna, som finns närmare kommunerna, tar över det, sa Svantesson.

Moderaterna vill även se en “förstärkt arbetslinje” i försörjningskravet för anhöriginvandring. Exakt hur det ska utformas ska partiet återkomma till.