Foto: Skärmdump SVT
Foto: Skärmdump SVT

Moderaternas vårbudgetmotion innehöll satsningar för 2,8 miljarder på bland annat infrastruktur, lägre skatt för äldre anställda, breddade YA-jobb och matchningsanställningar.

De borgerliga partierna har nu till våren valt att lägga fram varsin vårbudgetmotion och i dag var det Moderaternas tur. Enligt partiledare Anna Kinberg Batra är vårbudgeten ett första steg i Moderaternas pågående politikutveckling för att skapa fler jobb.

– Vi är nu igång med vårt politikutvecklingsarbete där vi utvecklar reformer för att fler ska komma i arbete och att jobben ska bli fler i växande företag, sa hon.

Partiets budgetmotion omfattar 2,8 miljarder på femton olika reformer. 1,7 miljarder satsas järnvägsunderhåll och tyngre lastbilstrafik.

Runt en halv miljard satsas på vad partiet kallar lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Det handlar dels om att bredda yrkesintroduktionsanställningarna från endast unga till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa. Samt en satsning på platsgaranti på komvux för alla som saknar gymnasiebetyg.

Dessutom vill partiet satsa på så kallade matchningsanställningar för långtidsarbetslösa. Det innebär att ge möjligheter för till exempel ett bemanningsföretag att ta arbetsgivaransvaret för en långtidsarbetslös under två år. Företaget ska få lönekostnaden kraftigt subventionerad och även ta del av de intäkter som man kan få genom att hyra ut personen i fråga.

– Den som varit långtidsarbetslös behöver hjälp och en brygga in i arbetslivet. Det räcker inte med våra nuvarande olika lönebidragssystem och nedsättningar utan de behöver handfast hjälp att komma in på sitt första arbete, sa Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson.

För att fler ska jobba längre vill även Moderaterna lägga 500 miljoner på att sänka skatten för arbetsgivare med anställda som fyllt 64 år, i stället för dagens 65 år.

Ulf Kristersson var också noga med att betona att de fyra borgerliga partierna, trots separata vårbudgetmotioner, har en gemensam grundsyn i den ekonomiska politiken.

– Vi har alltså lagt identiska gemensamma riktlinjer i fyra separata vårmotioner. Vi står redo att när som helst omvandla vår gemensamma ekonomiska bas till en statsbudget i regeringsställning. Vi kan när som helt överta ansvaret, sa han.

De fyra borgerliga partierna är bland annat överens om att hålla fast vid överskottsmålet och räknar med att nå en procents överskott till 2020.
– Vi har en gemensam uppfattning att överskottsmålet kan och ska uppnås. Inkomstförstärkningar och eller kostnadsminskningar är nödvändiga från 2018. Men vi kommer inte göra det så att vi höjer skatten på arbete eller företagsamhet, sa han.

Därtill underströk Kristersson att partierna har en fortsatt gemensam syn på det riktiga i att satsa på sänkt inkomstskatt i stället för mer generösa ersättningar vid till exempel arbetslöshet och sjukskrivning. Samt att slå vakt om privata företags rätt att bedriva verksamhet i den offentligfinansierade välfärden.