Utbildningsminister Mats Persson (L) och Centerpartiets riksdagsledamot Anders Ådahl. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet/Wikimedia/Riksdagen.

Oppositionen kallar utbildningsminister Mats Persson (L) till utbildningsutskottet med anledning av utnämningarna till universitetsstyrelserna. 

– Det är en massa visklekar nu och vi vill ge ministern en chans att förklara sig, säger riksdagsledamoten Anders Ådahl (C). 

Regeringens beslut att förkorta universitetsstyrelsernas mandatperiod från 36 månader till 17 månader, för att man vill se över utnämningarna och få in personer mer säkerhetspolitisk kompetens, har väckt stark kritik från politiker, professorer och rektorer.

Nu kallar oppositionen utbildningsminister Mats Persson (L) till utskottet för att svara på frågor om utnämningarna till universitetsstyrelserna. Initiativet togs under torsdagen av Centerpartiets talesperson för forskning och högre utbildning, Anders Ådahl. 

– Man har lite olika metoder för att kunna granska regeringen, i utskottet kallar vi ministern på vårt initiativ för att reda ut och skingra frågetecken kring hur det här har gått till. Det är en massa visklekar nu och vi vill ge ministern en chans att förklara sig, säger Anders Ådahl.

Han menar att det pågår mycket spekulationer nu kring varför det här beslutet har fattats, till exempel om det egentligen är Sverigedemokraterna som ligger bakom det. 

– Om det är på grund av säkerhetspolitiska skäl, varför är det en åtgärd först om 17 månader? undrar Anders Ådahl. 

Övriga oppositionen har enligt honom ställt sig bakom initiativet och förhoppningsvis kommer utbildningsministern till utskottet så snart som möjligt. 

Vad är det viktigaste för er som ni vill ta upp med utbildningsministern?

– I Sverige har vi myndighetshögskolor, då finns det ett särskilt ansvar från regeringen att inte gå in och detaljstyra. Om vi skär för mycket i kanterna kring den fria akademin missar vi hela kraften och kvaliteten som finns i den, säger Anders Ådahl.

I går kallade Socialdemokraterna Mats Persson till Konstitutionsutskottet (KU). Går det här på något sätt hand i hand med det?

– Det går delvis hand i hand med KU. Det är mer en formell process där man ser över om det har gått rätt till rent konstitutionellt. Det här är ett mjukare verktyg för att ministern ska få förklara sig för utskottet. Det är lite olika syften, men båda initiativen tjänar till att bringa klarhet i frågan, säger Anders Ådahl. 

Mats Persson har varit ute i media och förklarat orsaken till regeringens beslut, är ni inte nöjda med hans svar?

– Nej, det är vi inte nöjda med. Det hänger inte ihop att ange säkerhetspolitiska skäl och att vidta åtgärd först om 17 månader, säger Anders Ådahl.

Sverigedemokraterna har tidigare uppgett till Dagens Arena att de inte har varit involverade i regeringens beslut kring lärosätenas styrelser.