Uppsala universitet. Bild: Wikimedia.

Dagens Arena kan avslöja att regeringen halverar lärosätenas styrelsers mandatperiod från tre år till 17 månader, och vill få in personer med säkerhetspolitisk kompetens. Kritiker menar att det hotar den fria forskningen. Socialdemokraterna menar att detta har med SD:s krav på inflytande att göra, SD nekar.

I morgon torsdag ska regeringen utse externa ledamöter och ordföranden till de statliga universitetens och högskolornas styrelser. Men beslutet har dröjt och på högskolorna har det väckts frågor om vad som pågår, eftersom den nya styrelsen ska tillträda den 1 maj. Tidigare i veckan kom svaret. 

Inför torsdagens nomineringar har utbildningsdepartementet, enligt källor till Dagens Arena, ringt till de nominerade – som utses av nomineringsgrupper bestående av en person för statens räkning och en från lärosätena – och berättat att de kommer att förkorta deras mandatperiod från tre år till 17 månader.

Även Sveriges universitet- & högskoleförbund, SUHF, har av departementet blivit informerade om detta. Något som de är starkt kritiska till.

– Det är naturligtvis inte bra. I praktiken innebär det att en ny styrelse endast kan arbete i ett år. Det tar tid för en ny ledamot att sätta sig in i arbetet och vilken roll styrelsen har, det blir inte mycket verkstad, säger Hans Adolfsson, ordförande för SUHF.

Men det är inte främst den förkortade perioden som väcker reaktioner, utan regeringens förklaring till det. Anledningen till att regeringen vill se över processen kring nomineringarna är att det finns en önskan att få in personer med säkerhetspolitisk kompetens, berättar Hans Adolfsson. Utbildningsministern Mats Persson (L) hävdar att det handlar om att undvika att svenska patent försvinner utomlands.

– Då styr man och talar om exakt vilka kompetenser man vill ha in i styrelserna. Den typen av detaljstyrning har inte förekommit tidigare och jag ser det som en direkt påverkan på och inskränkning av lärosätenas självbestämmande och autonomi, säger han. 

Akademisk frihet är inskriven i högskolelagen, men Hans Adolfsson ser regeringens agerande, att politiskt styra vem som ska sitta i ett lärosätes styrelse, som ett långsiktigt hot mot den. 

– Om det här är ett steg mot att införa en viss typ av kompetens, vad blir nästa steg? säger han.

Hans Adolfsson framhäver också att lärosätena redan har ett inarbetat säkerhetsarbete, och stora kunskaper hur man ska agera kring forskning och internationellt utbyte. Det är ingenting som hanteras primärt i styrelserna. 

Shirin Ahlbäck Öberg, statsvetare vid Uppsala universitet, reagerar starkt på regeringens agerande. 

– Jag har aldrig varit med om att en regering gör på det här sättet. Jag oroar mig för att den säkerhetspolitiska förståelsen egentligen inrymmer annat man inte säger rakt ut. Att det handlar om att det ska vara rätt personer med rätt åsikter, säger hon.

Hon menar att staten på det här sättet markerar ett kort koppel mellan politiken och lärosätena. Att det är en politisk styrning som står långt ifrån de rättsakter och överenskommelser som Sverige skrivit under om att värna den akademiska friheten. Detta riskerar dessutom att skapa en ängslighet som går emot fritänkande och frimodighet, menar Shirin Ahlbäck Öberg.

– Som statsvetare observerar jag hur demokratiska fri- och rättigheter är på nedgång i världen och hur politiken går på media, rättsväsendet och akademin. Det är ett sluttande plan och det är en oroväckande utveckling, säger hon.

Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, skriver i ett mejl till Dagens Arena:

”Det är svårt att tro annat än att det ligger en hund begraven i hanteringen av detta. SD har ju varit tydliga med att de kräver inflytande på regeringens utnämningar. Nu får vi höra att de här utnämningarna blir på kortare tid än brukligt, vilket ju bara kan bero på att regeringen vill kunna byta ut ledamöter. Det ligger tyvärr nära till hands att tro att detta har med SD:s krav på inflytande att göra. Därför har jag nu ställt en skriftlig fråga till utbildningsministern om SD:s inflytande över utnämningarna.”

Sverigedemokraternas presstjänst uppger till Dagens Arena att de inte har varit involverade i detta.

Dagens Arena har sökt regeringen utan framgång.