Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Krister Vikström/Kronofogden

Intervju Allt fler barnfamiljer vräks konstaterade Kronofogden i veckan. Dagens Arena har pratat med bostadsministern om vad regeringen tänker göra för att förhindra fler avhysningar av barnfamiljer.
»Det allra viktigaste i en sådan här situation är att inkomsterna upprätthålls.«

Kronofogden publicerade nyligen statistik som visar att antalet vräkningar av barnfamiljer har ökat under pandemin. Myndigheten varnar också för att vräkningarna riskerar att fortsätta öka på grund av att fler har svårt att klara utgifterna. Om detta skrev Dagens Arena tidigare i veckan.

Dagens Arena har pratat med bostadsministern Märta Stenevi (mp) om hur regeringen ser på uppgifterna. Och vad man tänker vidta för åtgärder för att förhindra att fler barnfamiljer vräks.

Hur ser regeringen på uppgifterna från Kronofogden?

– Vi ser väldigt allvarligt på det. Varje gång ett barn vräks innebär det en stor tragedi. En väldigt svår situation för barnen. Det är allvarligt och någonting som vi behöver fortsätta följa väldigt nära. Vi har hållit nära kontakt med bostadsmarknadens parter under pandemin. Vi kommer också att bjuda in parterna igen för att se hur de ser på läget och vad de ser för åtgärder för att inte den här utvecklingen ska hålla i sig.

Vad hade ni kunnat göra annorlunda för att det inte skulle bli den här ökningen under pandemin? Hade man kunnat vidta åtgärder som ni inte vidtog?

– Vi har fokuserat på att hålla uppe betalningsförmågan i grunden, med hjälp av de krisstöd som har gått ut. Sänkta trösklar in i a-kassa, höjt a-kassetak. Omställningsstöd och korttidspermitteringar för att människor inte ska förlora sin inkomster. Det har varit huvudingången för att möta den här risken då. Sen har vi också arbetat med att höja bostadstillägget för barnfamiljer. Vi hade en utveckling där vi hoppades att det skulle ha räckt under den första perioden och förlängde därför inte tillägget. I samtal med parterna under våren varnades det för att man såg risker, och därför återinförde vi stödet. Ska jag vara självkritisk är det att vi inte lät det löpa under hela den här perioden. Men huvudingången var att hålla uppe inkomsterna och i den änden arbeta för att inte familjer med låga inkomster ska hamna i en situation där det blir svårt att betala hyran.

Men många hamnade ändå där. Hade man inte kunnat gå ut med en uppmaning till Kronofogden eller hyresvärdar att stoppa vräkningar under pandemin. Dels för smittspridningen men också för att skydda barnen som bor i familjer där föräldrar förlorade stor del av inkomsten?

– Jag tycker nog ändå att det allra viktigaste i en sådan här situation är att inkomsterna upprätthålls. Att man inte drabbas i en pandemi i sin hushållsinkomst så hårt att man får problem med betalningsförmågan. Det har varit väl inriktade insatser om vi tittar på hur många som hotades av den här typen av situationer. Däremot ska jag säga att det finns ett pågående arbete och ett viktigt ansvar att hela tiden arbeta vräkningsförebyggande. Vilket inte är enbart kopplat till pandemin. Det är ett jätteviktigt arbete som blir extra tydligt i pandemin men som alltid måste pågå.

Alla hade kanske inte tillgång till a-kassa och många har osäkra anställningar och får ingen ersättning när de blir av med jobbet. Dessutom gick FN ut och sade att regeringarna bör stoppa vräkningar under pandemin. Varför har regeringen inte stoppat vräkningar?

– Huvudingången har som sagt varit att stoppa situationen som leder till vräkning, att faktiskt upprätthålla betalningsförmågan hos så många som möjligt för att de inte ska hamna i en situation där man inte längre har betalningsförmåga. Det är en strategi som lyckats i stor utsträckning men där vi fortfarande har familjer som vi ser har hamnat i kläm här. Det ser jag väldigt väldigt allvarligt på och något som vi behöver diskutera med hyresmarknadens parter hur bäst vi kan motverka.

Men vilka åtgärder tänker ni då? Nu är också Barnkonventionen lag, vad kommer man göra då rent praktiskt för att förhindra att barn som vräks hamnar i otrygga miljöer, som härbärgen och vandrarhem?

– Här har vi ett jätteviktigt arbete att göra tillsammans med kommunerna och också inom ramen för en hemlöshetsstrategi. Vi har en viktig uppgift i att barn inte hamnar i den situationen till att börja med. Vi ser också skräckexempel i landet där barnfamiljer som antingen blivit vräkta eller är i en strukturell hemlöshet bemöts av kommunerna på ett sätt som definitivt inte har barnens bästa för ögonen. Där behöver vi ha ett betydligt bättre arbete.

– Vi arbetar med det förebyggande arbetet så att inte barn hamnar i en situation där de behöver tillfälligt boende eller där familjen inte har möjlighet att betala hyran. Där finns förstärkningar i olika delar i försäkringssystemet. Vi har en pågående utredning om bostadsbidragets utformning men också en utredning om social bostadsförsörjning. Hur fler ska kunna ha ingång till en bostad som man också har råd med. För att minimera risken för att en försämring av betalningsförmåga innebär att man hamnar i en vräkningssituation.

Men det är många utredningar och de tar lång tid. Pandemin pågår fortfarande och Kronofogden har varnat för att vräkningarna kommer att öka på grund av att fler har fått svårt att klara utgifterna. Har ni inte möjlighet att nu uppmana om att stoppa vräkningar?

– Under hösten är barnfamiljernas ekonomi stärkt med tilläggsbidraget. Jag vill fortfarande hävda att den absolut viktigaste uppgiften som jag kommer att diskutera med hyresmarknadens parter nu också handlar om hur familjer inte ska komma dithän att de drabbas av en vräkning. Poängen är inte bara att inte verkställa en vräkning utan det är att familjerna har en stabilitet och en betalnigsnförmåga och en möjlighet att behålla sin bostäder. Det är i den änden vi absolut borde hålla hårdast i.

Många bor i andra-, tredje- eller fjärdehandskontrakt. Bostadstillägget kanske inte räcker och den som har förstahandskontraktet kanske blir vräkt och familjen får flytta ut. Vad ska man då göra för att se till att de får ett långsiktigt och hållbart boende? Det är en osäker bostadsmarknad och trösklarna har blivit högre.

– Det är en betydligt större fråga än de specifika familjerna som har drabbats under pandemin. Det är just för att komma till rätta med dem skevheterna på bostadsmarknaden som bland annat utredningen om social bostadsförsörjning ska lägga fram förslag på hur vi ska få en bättre situation för de familjerna. Även hemlöshetsstrategin handlar om att nå en bättre situation på bostadsmarknaden i stort. Det är både att ha en bostadsmarknad som är i bättre balans och där fler får tillgång till ett stabilt och tryggt boende. Men också vad som händer i de situationer där det av olika skäl inte är så. Det finns många delar i detta, men just när det gäller effekten av pandemin är det något vi behöver titta på nu, vad som går att göra för de familjerna.

Ni kommer inte att gå ut med några direktiv nu om att stoppa vräkningar?

– Vi jobbar mot vräkningar på flera fronter men att just införa sådana direktiv är inte aktuellt i dagsläget, nej.

 

Läs mer:

Fler barnfamiljer vräks i pandemin

Regering: Inget förbud mot vräkningar

Fler barnfamiljer vräktes första halvåret