Foto: pixabay

Nyhet Avhysta barnfamiljer fortsätter att öka i antal, även under pandemin. Enligt Kronofogden finns risk att siffran kommer att stiga när fler får svårt att klara sina utgifter.

Antalet vräkningar av barnfamiljer har ökat under pandemin. Det konstaterar Kronofogden i deras årliga rapport om vräkningar. Under första halvåret av 2020 var antalet avhysta barnfamiljer 136 och drabbade barn 243. Under samma period 2021 har 150 barnfamiljer vräkts och 273 barn drabbats, enligt Kronofogden.

Det är främst ensamstående föräldrar som är utsatta. Tre av fyra avhysta barnfamiljer rör ensamstående.

Kronofogden uppger att vi kan se ett större antal vräkningar nästa år. I en undersökning de gjorde i januari visar det sig att 42 procent ensamstående föräldrar har svårt att klara utgifterna. Jämfört med 17 procent i maj 2020.

– Bufferten har sjunkit mycket mer bland de lägsta inkomstklasserna än bland de högre inkomstklasserna. De som har drabbats är de som jobbar inom vårdyrken eller ensamstående föräldrar. Har barnen symptom kan de inte gå till skolan och då måste föräldern stanna hemma och förlorar inkomst. De här orsakerna kommer att ligga till grund för en eventuell höjning av vräkningarna, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

Antalet vräkta barnfamiljer har stigit sedan 2018, visar Kronofogdens statistik. År 2017 var det 98 barnfamiljer som avhysts och 188 berörda barn.

– Trendmässigt har det varit på väg uppåt sedan några år tillbaka. Vi kan inte veta exakt vad det beror på men det är väldigt oroande. Det drabbar framför allt barnen och det är väldigt tragiskt, säger Davor Vuleta.

Dagens Arena skrev förra året om att regeringen inte vidtog särskilda åtgärder för att stoppa vräkningar av barnfamiljer under pandemin. Finansdepartementet uppgav då att de inte hade för avsikt att tillfälligt ändra Kronofogdens uppdrag. De menade att Kronofogden kan hjälpa till med skuldsanering men att myndigheten också måste se till att de som har rätt att få betalt får det.

Finansdepartementet sade också att mycket ligger på hyresvärdarna att beakta situationen och komma med förslag på lösningar tillsammans med hyresgästen.

Detta framhåller också Kronofogden i dag när Dagens Arena frågar om något borde gjorts annorlunda för att förhindra att så många vräktes under pandemin.

– Det första vi tänker på när detta händer är att hyresgästen i ett sådant tidigt skede som möjligt ska kontakt med hyresvärden och kommunen för att vräkningsförebygga. Vi kommer väldigt sent in i processen. Visst har vi en liten del av Kronofogden som jobbar förebyggande men det stora jobbet ska göras av kommunerna, hyresvärdarna och hyresgästerna, säger Davor Vuleta och tillägger:

– Det gäller inte bara nu under det här året, även framöver när pandemin förhoppningsvis snart är över. Vi har sett väldigt bra resultat när man har jobbat förebyggande tillsammans med hyresvärden.

Han förklarar att Kronofogden måste verkställa när vräkningen kommer till stånd och det är dags att avhysa. Om barn är inblandade tar myndigheten alltid kontakt med socialen i god tid innan avhysningen.

– Sen är det tragiskt ändå, även om socialen är med. Barnen rycks ifrån tryggheten. Man måste byta skola och byta kompisar. Oavsett om socialen skaffar ett nytt boende är det väldigt påfrestande för barnen, säger Davor Vuleta.