Den nya lagen om partibidragen kommer inte att innehålla krav på redovisning av anonyma bidrag. Frågan ska i stället utredas vidare, skriver alliansföreträdare på DN Debatt i dag.

Sverige är det enda landet i Europa förutom Malta, San Marino och Schweiz som saknar en lagstiftning om de politiska partiernas finansiering. För det har vi sedan 2008 fått skarp kritik från Europarådets antikorruptionsenhet, GRECO. En majoritet av partisekreterarna i riksdagen har varit överens om att lagen kring partibidrag bör skärpas för att öka transparensen och undanröja misstankar om korruption.

I juni lade regeringen fram ett lagförslag som sågades av samtliga remissinstanser eftersom det inte innehöll några regleringar kring anonyma bidrag. Regeringen blev tvungna att skriva om lagförslaget, och meddelade att det inte skulle kunna vara klart förrän till nästa höst.

Socialdemokraterna svarade att om inte regeringen kan enas kring en ny proposition innan den 15 oktober kommer de att agera med ett utskottsinitiativ i riksdagen. Deras hot verkar ha tagit skruv. I dag, torsdag, skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och fyra andra alliansrepresentanter från konstitutionsutskottet en artikel på DN Debatt om att regeringen kommer att lägga fram ett nytt lagförslag före årsskiftet .

Efter att remissynpunkterna nu har analyserats är regeringens bedömning att den tidsplan som tidigare aviserats kommer att hålla, och att förslaget i stora delar kommer kunna genomföras före nästa års val.”

Regeringens proposition kommer att innehålla krav på att bidragsgivares identitet redovisas om bidraget uppgår till ett “tröskelvärde”. Däremot kommer kravet på att även anonyma bidragsgivare ska redovisas öppet att skjutas på framtiden.
– Moderaterna har varit emot en lagstiftning kring anonyma bidrag länge och det här är ett sätt för dem att slingra sig ur den. Det är deras vanliga förhalningstaktik, säger författaren Sverker Lindström, som skrivit rapporten “Pengar till politikerna – och risken för korruption”, till Dagens Arena.

Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, ställer sig ändå positiv till delar i alliansens lagförslag.
– Vi tycker det är glädjande med ett besked från regeringen om att man kommer med en proposition där man reglerar partifinansieringen, och att den nya lagen ska börja gälla från och med nästa år.

Men han saknar en reglering för de anonyma bidragen.
– Den frågan har regeringen valt att inte gå vidare med utan lägga i en ny utredning. Jag tycker det är olyckligt. Det blir som att sätta en gallergrind för ytterdörren men lämna bakdörren olåst, säger Mikael Damberg.

Sverker Lindström tycker det är “oförklarligt” att Socialdemokraterna ska driva frågan om en reglering av anonyma bidrag i KU.
– Socialdemokraterna vet att Sverigedemokraterna är mot en lagskärpning. Eftersom SD ställer upp på alliansens uppfattning är det inte längre en fråga som S kan påverka, utan det är majoritetens ansvar hur frågan ska lösas.

Mikael Damberg försvarar Socialdemokraternas beslut att agera i KU.
– Ingen tjänar på att vi skyller på varandra. Vi tycker att det är viktigt att redovisa hur Socialdemokraterna tycker att lagförslaget borde se ut. Det finns fortfarande möjlighet att få med en lagstiftning kring anonyma bidrag före valet nästa år.

Men ni har ju ingen majoritet för det förslaget i konstitutionsutskottet?
– Så kan det vara som politiker, men då redovisar i alla fall vi öppet och tydligt hur vi tycker att lagstiftningen bör se ut. Det är viktigt för väljarna att veta att politiker inte går att köpas, och det är en åsikt som vi delar med Europarådet och många andra organisationer.