Regeringens saktfärdighet med att få fram ett lagförslag om partibidrag får skarp kritik från Socialdemokraterna. På en pressträff på fredagen meddelade Carin Jämtin och Mikael Damberg att S ger regeringen en tidsfrist för att agera.
– Det får vara slut på cirkusen i den här frågan, säger Mikael Damberg.

Diskussionen om en lagstiftning om öppen redovisning av bidrag till politiska partier har dragits i långbänk. Siktet var inställt på att lagen skulle genomföras lagom till valåret. Men nu anser regeringen att lagen tidigast kan träda i kraft nästa vår. Det är alldeles för sent, anser Socialdemokraterna.
– Kommer inte regeringen med en proposition till riksdagen före den 15 oktober, då agerar vi med ett utskottsinitiativ, säger Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Socialdemokraterna anser att den omfattande privatiseringen av välfärden gör det extra viktigt att skyndsamt få till en lag om partifinansieringen. Helst bör den träda i kraft redan till första januari 2014.
– Det är viktigt att väljarna kan veta att det inte går att köpa sig makt och inflytande, säger partisekreteraren Carin Jämtin.

Sverige har fått kritik från Europarådet, men även från de flesta riksdagspartier samt Transparency International, för att landet saknar en lag kring partibidragen. I dag är det bara Sverige, Malta, San Marino och Schweiz i Europa som saknar en lag om öppen redovisning av partistöd.
– Det är länder som knappast är kända för sin öppenhet, säger Carin Jämtin.

I juni i år lade regeringen ett förslag till lag om redovisning av bidrag till politiska partier genom justitiedepartementet. Men förslaget har på flera punkter fått hård kritik av såväl de borgerliga partisekreterarna som av remissinstanserna. Umeå universitet har bland annat kallat det för “ett hastverk”. Bland annat för att förslaget inte innehåller några regler kring ­anonyma bidrag till politiska kampanjer. Förslaget måste nu skrivas om och regeringen menar att tiden är för kort och förslaget för omfattande för att införa redan till nästa vår.
– Jag kan inte komma på ett liknande ärende där regeringen har tagit fram ett förslag och sedan inte ställt sig bakom det. Här har man brustit i de interna processerna, säger Mikael Damberg.

Om inte regeringen kan enas kring en ny proposition innan den 15 oktober kommer Socialdemokraterna att agera med ett utskottsinitiativ i riksdagen.
– Vi vill i dag skicka en tydlig signal till regeringen om att den här lagen ska vara på plats så snart som möjligt, men senast den första april 2014, säger Damberg och Jämtin.