Albins folkhögskola

Folkhögskola Folkbildningsrådet har granskat LO-drivna folkhögskolan Albins sedan i våras. Dagens Arena erfar att skolan nu fälls för fusk. 

Folkbildningsrådets granskning av den LO-drivna folkhögskolan Albins i Landskrona lider mot sitt slut. Skolan har sedan i våras granskats för dålig arbetsmiljö, allvarliga kvalitetsbrister i undervisningen och statsbidragsfusk.

Enligt en visselblåsare ska folkhögskolan länge ha fuskat med deltagarveckor och det ska röra sig om fusk i miljonklassen varje år. Personen påstår att hen själv har varit en ”aktiv beordrad del i fusket” och att hen anmält detta redan för ett år sedan, men då följde Folkbildningsrådet aldrig upp det.

Det har rådet gjort nu och i november väntas ett första beslut.

Kommer föreslå återkrav

I anteckningar från ett möte mellan Folkbildningsrådet och skolledningen i oktober konstaterar rådet att man kommer att föreslå återkrav av statsbidraget för de fackliga särskilda kurserna. 

En insatt källa berättar för Dagens Arena att hen suttit med under styrelsemöten och sett hur fusket gått till. Enligt personen ska det ha varit ett medvetet fuskande där man utökat omfattningen på de fackliga kurserna för att få mer statsbidrag, samtidigt som kurserna i verkligheten haft en mycket mindre omfattning. 

– Vi var flera som sa upp oss då. Vi ville inte vara med om det. Det som gör det riktigt allvarligt är att här sitter personer från fackföreningsrörelsen som hävdar med all rätt att skattepengar till friskolor går till saker de inte ska. Samma personer säger att det är skillnad när det gäller oss, för då går pengarna till en bra sak. 

Källan tror att återbetalningskravet kommer att landa på över tio miljoner kronor. 

Enligt Folkbildningsrådet har det funnits stora brister i distansundervisningen. Hemuppgifter har saknats, varit individuella eller så har deltagarna inte gjort uppgifterna med den tidsomfattning som kursplanerna föreskriver. Dessutom har det saknats kontakt med lärare under distansperioden. Därför ska skolan omräkna distanskurserna till korta kurser för 2022.

”Folkbildningsrådet har i granskningen konstaterat ett tydligt mönster där de fackliga kurserna saknar lärarlett och schemalagt arbete, i den omfattning som statsbidragsvillkoren ställer.”

Skadat förtroende

Som Dagens Arena tidigare rapporterat har skolan vägrat att lämna ut styrelseprotokoll till Folkbildningsrådet, trots att de enligt statsbidragsvillkoren är skyldiga att göra det. Nu riktar Folkbildningsrådet stark kritik mot hur Albins hanterat ärendet och skriver att ”rådets förtroende för skolans styrelse och skolledning allvarligt skadats”.

Vad gäller den allmänna linjen, som granskats för dålig arbetsmiljö bland lärare samt kvalitetsbrister, skriver Folkbildningsrådet att det finns allvarliga brister som får konsekvenser för deltagarnas studieresultat och närvaro.