Nyvalde LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson markerar avstånd till S när han kommenterar de trepartssamtal som pågår med regeringen.

Under tisdagens presskonferens med statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inför kvällens tal under Almedalsveckan lyfte statsministern fram de trepartssamtal som sedan i höstas har pågått mellan arbetsmarknadens parter. Dagens Arena vände sig till LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson för att få hans reaktion på dagens moderata utspel.

De här samtalen, hur skulle du beskriva att de framskrider?
– Nu är jag väldigt nyvald som ordförande i LO och jag har haft en träff och ett par samtal med finansministern och hans team. Det vi tar upp känns relevant och från min utgångspunkt är det viktigt att vi får ned massarbetslösheten i Sverige. Det känns som att vi i dag för samtal som faktiskt kan bidra till det.

Kan du berätta mer konkret om vad ni samtalar om?
– Nej, det är en del av det så kallade förhandlingsspelet. Vi måste diskutera sakfrågorna internt först.

När tror du att det kan komma ut något konkret från de här samtalen?
– Jag tror att det kommer att ta åtminstone fram till i höst innan det kan komma ut något mer konkret.

När man har läst vad förre LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin har sagt om samtal med regeringen så har man inte fått känslan av att det har funnits ett särskilt väl fungerande samarbete kring den här typen av frågor.
– Nej, något har hänt. Kanske var det att jag på LO-kongressen och därefter väldigt tydligt har sagt att LO med mig som ordförande ska ha en självständig utgångspunkt när vi pratar sakfrågor. Vi ska inte först diskutera med politiska partier. Den inställningen har kanske gjort det lättare för Svenskt Näringsliv och regeringen att förhandla med LO.

– Jag är ordförande för 1,5 miljoner medlemmar. Mitt fokus är att se till så att de får ett bättre liv och att fler av dem kan få arbete i stället för arbetslöshet. Vi har utgångspunkt i våra medlemmar och då blir vi inget särintresse.

Samtidigt pressas regeringen av dåliga opinionssiffror. Du tror inte att regeringens plötsliga vilja att förhandla med arbetsmarknadens parter också handlar om det?
– Det bidrar naturligtvis alltid. Hade regeringen haft vind i seglen och arbetslösheten varit på väg ner tror jag att sannolikheten hade varit mindre. Nu har det visat sig att sedan 2006 har ingen av de åtgärder de lagt fram – jobbskatteavdrag, sänkt a-kassa, utförsäkring, höjd avgift till a-kassan – ingen av de åtgärderna har skapat fler jobb.

– Det skapas inte jobb på det sättet. Människor blir fattiga och människor blir rädda. Om regeringen nu ser det och är villiga att diskutera med oss som är arbetsmarknadens parter måste vi naturligtvis ta den chansen.