Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

Allt fler får indragen sjukpenning. Det kan inte enbart förklaras av bättre kvalitet i bedömningarna. LO varnade redan 2015 för att regeringens siffermål inom sjukförsäkringen kan göra att sjuka kastas ut.

Allt större andel av de sjuka får sin sjukpenning indragen, rapporterar Dagens Nyheter. Fyra procent av alla sjukskrivningar som avslutades i juni berodde på att Försäkringskassan drog in den sjukes ersättning. Motsvarande siffra åren fram till 2015 var två procent.

Enligt Försäkringskassan beror detta på att myndigheten fått mer resurser och därmed varit noggrannare när de bedömer personers arbetsförmåga.

Det kan dock inte förklara hela ökningen. Samma åtstramande tendens finns nämligen inom sjukersättningen. Under sommarens första månader fick fyra av tio avslag, att jämföra med fjolåret då tre av tio fick avslag. Och inom sjukersättningen har myndigheten inte fått några extra resurser för att öka kvaliteten på bedömningarna.

LO-utredaren Kjell Rautio tycker att det är problematiskt om Försäkringskassan skärper sin praxis utan att det sker någon förändring av lagen.

– De sjuka riskerar då att inte få en likvärdig behandling, det vill säga att det beror på vilken handläggare du får om du blir beviljad ersättning för nedsatt arbetsförmåga, säger Kjell Rautio.

Rättsosäkerheten riskerar att ge förtroendet för Försäkringskassan en rejäl törn. Dessutom är risken stor att de allra sårbaraste drabbas hårdast. Tidigare studier från Försäkringskassan visar att många LO-medlemmar, framförallt kvinnor och invandrare, blir bedömda hårdare än andra. Något som i april bekräftades av Inspektionen för socialförsäkringen.

Kjell Rautio tror att den politiska retoriken kan vara en av förklaringarna till att Försäkringskassan har blivit hårdare i sin bedömning av de sjuka. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har sedan hon tillträdde varit tydlig med att sjuktalen måste ner. Regeringen har också satt upp siffermål för sjukpenningen och nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar.

Redan då varnade LO:s dåvarande vice ordförande Tobias Baudin för att det finns en risk att Försäkringskassan blir tuffare i sin bedömning och att sjuka slängs ut.

– Det finns en risk att det påverkar mellanchefer som påverkar handläggare. Det får inte hända. Försäkringskassan ska inte verka för att pressa ner sjuktalen, de ska fatta korrekta och välgrundade beslut, säger Kjell Rautio.