Försäkringskassan nekar utrikes födda sjukpenning oftare än inrikes födda. Skillnaderna beror inte på faktorer som ålder och utbildning, visar en ny studie.

Invandrare får oftare avslag på ansökningar om sjukpenning. Det gäller särskilt personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet.

Försäkringskassans olika behandling av inrikes och utrikes födda kan bara till en liten del förklaras av skillnader i utbildning, ålder, kön, yrke och inkomst, visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Kitimbwa Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas Riksförbund, är inte förvånad över resultatet i ISF:s studie.

– Det är i linje med den diskriminering vi ser på många områden, som bostadsmarknad och arbetsmarknad. Det upprör oss som berörs och det borde uppröra alla, säger han till TT.

Studien visar att det finns brister i Försäkringskassans utredningar. Både i de som lett till avslag för personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet och i de utredningar där inrikes födda beviljats sjukpenning.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) välkomnar ISF:s granskning.

»Självfallet ska det inte finnas osakliga skillnader i Försäkringskassans behandling beroende på var man kommer ifrån. Rätten till ersättning ska prövas enligt samma principer oavsett vem man är« skriver hon i ett mejl till TT.

Ansökningarna från utrikes födda personer är oftare ofullständiga än de från inrikes födda. Men Försäkringskassan hjälper inte till att komplettera dem tillräckligt mycket, visar studien. Dessutom erbjuder Försäkringskassan inte tolkhjälp i de fall där det finns uppenbara behov av det.

Inrikes födda har däremot lättare att beviljas sjukpenning, trots att de oftare har läkarintyg som bygger på telefonsamtal i stället för en undersökning. Sådana intyg går emot Försäkringskassans regler. Ändå ber handläggarna mycket sällan om en komplettering, visar studien.

Försäkringskassan har nu sex veckor på sig att svara på ISF:s rapport och presentera för regeringen vad som ska göras åt problemen. Även Diskrimineringsombudsmannen kommer att ta del av rapporten.