FOTO: Rikard Westman/Academedia.

LOJALITETSPLIKT Utan närmare förklaring blev gymnasielärarna avstängda och omplacerade av sin arbetsgivare Sjölins gymnasium Södermalm. Enligt lärarna beror det på deras engagemang i frågan om vinster i skolsystemet.

Magnus Ekblom och Göran Drougge har nio respektive 16 års erfarenhet av att jobba på Sjölins gymnasium Södermalm. Under hösten har Magnus blivit avstängd, avskedad och slutligen omplacerad till en annan skola. Göran Drougge stängdes av efter att ha berättat om Magnus uppsägning. Båda har beskyllts för att skapa otrygghet och för att vara illojala, men hittills har inte skolan gett några konkreta exempel vad de faktiskt har gjort.

Varken Magnus eller Göran har tidigare någon anmärkning, men i september blev Magnus inkallad till ett möte med den nyanställde rektorn. Enligt Magnus anklagade rektorn honom för att ha skapat otrygghet på arbetsplatsen, och med den motiveringen stänges han av från skolan

– Hon sa helt enkelt – Magnus, jag tror inte vi kan fortsätta vårt samarbete längre, nu får du gå hem för dagen.

Magnus, som också är skyddsombud på skolan, fick aldrig någon förklaring till hur han skapat otrygghet. Han vände sig till Lärarnas riksförbund som konstaterade att skolan saknade grund för avstängningen och Magnus kunde börja arbeta igen redan nästa dag. En vecka efter avstängningen blev han erbjuden en summa pengar om han gick med på att säga upp sig på eget initiativ.

– Jag vägrade, jag vill ju jobba vidare. Jag vill inte ha någon munkavel och jag är inte bered att sälja det fria ordet.

Magnus fortsatte att jobba, men för några veckor sedan kallades han åter till möte med rektorn. Magnus fick då beskedet att han under den senaste veckan betett sig grovt illojalt och att han skulle få sparken.

– Jag fick lämna in nyckel och dator, sen blev jag utslängd mer eller mindre, känslan var förnedrande. Efter en timme ändrar rektorn sig igen och säger att jag är varslad. Varslet skickar hon först efter att hon uttrcyklige sagt att hon avskedat mig till min fackliga ombudsman.

Det är det obehagligaste jag varit med om. Det värsta är att jag aldrig får något som jag kan försvara mig mot, det kryper under skinnet på en

Till övriga lärare säger rektorn att de inte får berätta att Magnus har blivit sparkad, de ska istället säga att rektorn och Magnus »gått skilda vägar«. Vissa lärare ville inte ljuga för eleverna och när Göran Drougge trotsade rektorn och berättade vad som hänt, kallades också han till ett möte.

– Där satt rektorn och två chefer från Academedia. De sa att jag hade bettet mig på ett sätt som man inte får göra. Nästa dag kallade de mig till möte på nytt och sa att jag var avstängd och måste lämna skolan senast klockan fyra, säger Göran Drougge.

Varken Göran Drougge eller Magnus Ekblom fick någon förklaring till hur de brutit mot skolans regler, men enligt de båda lärarna är det politik som ligger bakom. Magnus och Göran har publicerat en rad artiklar som är kritiska mot vinster i skolsystemet. Magnus första avstängning kom efter att han och Göran publicerat en debattartikel om Academedias förvärv av Praktiska gymnasierna i Lärarnas tidning. Artikeln nämner inte Sjölins gymnasium på Södermalm, men är kritisk mot skolkoncernen Academedia, där Sjölins ingår. Lärarna har också ett politiskt engagemang i lärarföreningen Elevintresse före vinstintresse, en förening som Göran under sina samtal med ledningen fick flera frågor om.

– De har frågat om hur många vi är och vilka lärare på skolan som är med, säger Göran.

Sedan meddelarskyddet förstärktes tidigare år har privatanställda inom offentlig finansierad verksamhet samma rättigheter som offentligt anställda. De innebär att medarbetare har rätt lämna uppgifter till media utan risk för att arbetsgivaren utsätter dem för repressalier. När det gäller privatanställda finns dock en lojalitetsplikt gentemot företaget. Enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, är det syftet med uttalandet som avgör huruvida man gjort sig skyldig till lojalitetsbrott eller inte.

– Gör man det för att åstadkomma en förändring eller slå larm om missförhållanden är det vanligtvis ok, gör man det för att misskreditera sin arbetsgivare så ser man det på ett annat sätt.

Även om Magnus och Göran har nämnt Academedia i kritiska artiklar menar Dan Holke att det  inte är tillräckligt för att göra sig skyldig till brott. Som anställd har man ett stort utrymme att delta i den allmänna debatten.

– Det här är en politisk fråga som inte direkt har en koppling till deras arbete.

För knappt två veckor sedan hölls en sista förhandling för Magnus del. Då anklagade rektorn honom för att ha agiterat för eleverna politiskt, arbetsvägrat och för att ha varit grovt illojal. Men inte heller denna gång fanns det några konkreta händelser som arbetsgivaren kunde peka på.

– Mitt regionala skyddsombud frågade om de hade några exempel, men det hade de inte. Det finns ingenting, jag tror inte jag har en sen ankomst på nio år, säger Magnus.

vi som offentligt finansierad verksamhet ska ha högre i tak än vad som kanske krävs i övrigt

Alla turer och ovissheten kring hans fortsatta anställning har fått Magnus att må dåligt.

– Det är det obehagligaste jag varit med om. Det värsta är att jag aldrig får något som jag kan försvara mig mot, det kryper under skinnet på en. Även om jag vet att jag inte gjort något fel så börjar man fantasierna om vad det är man kan ha gjort.

När eleverna fick reda på att Magnus blivit avskedad började de skriva ner i skolan i sociala medier. Den betygsättande funktionen som tidigare fanns på skolans facebook-sida plockades bort.

– Jag har fått så fina SMS, kommentarer som jag inte kunnat drömma om att få ens på min begravning. Det är sådant som händer när eleverna blir chockade.

Sjölins har nu valt att omplacera Magnus. Vid årsskiftet är det tänkt att han ska börja undervisa på Sjölins Gymnasium på Kungsholmen. Nurcan Ayadin, rektor på Sjölins gymnasium Södermalm, vill inte kommentera händelserna kring de båda lärarna, utan hänvisar istället till Sjölins verksamhetschef Joakim Molander. Han bekräftar att en medarbetare blivit varslad om avsked, men uppger att han, med hänsyn till de inblandande, inte kan kommentera enskilda personalärenden.

– Vi håller just nu på med en utredning. Vi ligger i förhandling med medarbetare och med de fackliga parterna enligt det kollektivavtal vi har.

Joakim Molander förnekar att det skulle finnas ett samband mellan avstängningarna och lärarnas debattartiklar. Han förnekar också att lärarnas engagemang Elevintresse före Vinstintresse påverkat Magnus anställning.

– Medarbetare får vara med i vilka föreningar de vill. Det råder stor föreningsfrihet i Sverige, det är inget vi lägger oss i.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia, betonar att det inte finns några restriktioner för anställda att uttrycka åsikter i media.

 Det är alltså ok att vara kritisk till exempelvis en skolas vinstuttag och vinster i välfärden och sedan framföra den kritiken i media?

– Det är absolut tillåtet och vi ska inte lägga oss i det. Folk får ha vilka åsikter de vill och får absolut framföra dem offentligt. Tvärtom tycker jag att vi som offentligt finansierad verksamhet ska ha högre i tak än vad som kanske krävs i övrigt. Vi vet om att vi verkar i en bransch där vinster i välfärden diskuteras.