”AcadeMedia kräver 6,5 miljoner för kostnader de inte haft”. Ännu en rubrik från det svenska friskolehaveriet. 

AcadeMedia, Sveriges största vinstskolekoncern och ett storföretag som har en majoritet utländska ägare, kräver miljoner av Södertälje kommun. Bakgrunden är att Södertälje för några år sedan avvecklade estetprogrammet och teknikprogrammet på Wendela Hebbegymnasiet, men lät eleverna gå kvar för att de skulle slippa byta skola mitt under sin gymnasieutbildning (den hänsynen behöver inte friskolor visa, de kan lägga ner från en skolvecka till en annan). 

Eftersom programmen hade få elever de sista åren ökade kostnaden per elev, och därmed kommunens ersättning till skolan per elev. Den här ökade ersättningen vill AcadeMedia också ha. Trots att de alltså inte haft kostnaderna. 

AcadeMedia har drivit frågan rättsligt. Och fått rätt efter att ha överklagat till förvaltningsrätten.

Inte konstigt att friskolorna har satt i system att jaga in kompensation i efterhand från kommuner.

Det är nämligen så skollagen är skriven: friskolor har rätt till samma ersättning per elev som kommunens genomsnittliga kostnad per elev. Trots att friskolorna inte har samma ansvar. Till exempel har ju kommunen ett utbudsansvar: en friskola kan neka elever, kommunen måste alltid tillhandahålla en plats. Det skapar kostnader för kommunerna som friskolorna inte har, ändå har de rätt till samma ersättning. 

”Det här är pengar”, konstaterar den outtröttliga tankesmedjan Balans, ”som tas från gymnasieskolan i Södertälje och ges till AcadeMedia och i förlängningen till bolagets utländska ägare.”

Rätten att begära ersättning i efterhand är bra för friskolornas lönsamhet. 

”Tänk att kunna få flera miljoner för ett jobb du inte gjort riktat till elever du inte längre har. Världens bästa affärsidé”, konstaterar läraren Björn Dahlman på X. 

Inte konstigt att friskolorna har satt i system att jaga in kompensation i efterhand från kommuner. 

AcadeMedia är inte ensamma, men de har gått i bräschen genom att skapa en ny yrkesgrupp, ”Business Controller Lika villkor”. Uppgift: driva in ersättning från kommuner för kostnader som AcadeMedia inte har haft. Pengar som betalas av de elever som nu går i kommunens skolor, när det för länge sedan är för sent för de som gick i AcadeMedias skolor att få del av dem. Istället kan ersättningen förvandlas till vinster för bolagets utländska ägare.  

En del kommuner har drabbats särskilt hårt av det som rektorn och debattören Linnea Lindquist kallar friskolestraff. 

I Västerås fick kommunen 2023 betala sju miljoner till AcadeMedia efter påstötning från en business controller lika villkor. För underskott i de kommunala skolorna 2010–2013. Tio år efter att eleverna lämnat skolan, alltså. 

I Sundsvall har det under de senaste åren handlat om tiotals miljoner

– Hela systemet med skolpengen behöver ses över, säger utbildningsnämndens ordförande i Södertälje Elof Hansjons (S) till Dagens Nyheter. 

Det är bara att hålla med. Börja med att stoppa friskolestraffet.