Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund. Bild: Elisabeth Ohlsson Wallin.

Friskolekoncernerna Academedia och Internationella engelska skolans grundskollärare tjänar betydligt mindre än sina kolleger i kommunala skolor i Stockholm. Det visar en enkät som Lärarnas riksförbund har gjort bland sina medlemmar.

Fackförbundet Lärarnas riksförbund, som organiserar 90 000 lärare i hela landet, gör varje år en enkät* bland sina medlemmar om deras löner.

Dagens Arena har tagit del av statistiken som rör grundskollärare i Stockholm för 2016. Eftersom löneläget varierar så pass mycket i olika delar av landet har fackförbundet valt att dela med sig av siffrorna för storstadsregionen, inom dels kommunala skolor och dels de två största privata skolhuvudmännen, för att kunna jämföra löneläget dem emellan.

Det visar sig att enligt enkäten tjänar de kommunalt anställda grundskollärarna i Stockholm 3 600 kronor mer i månaden än Internationella Engelska skolans lärare, och nästan 3 200 kronor mer än Academedias lärare i grundskolan.

Underlaget är betydligt mindre i de privata skolbolagen än inom Stockholms stad, 71 respektive 74 enkätdeltagare, jämfört med 657 svarande lärare inom kommunen. Totalt sett var svarsgraden 42 procent. Men Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund anser ändå att underlaget representerar verkligheten väl.

Snittlönen i Lärarnas riksförbunds enkät stämmer också ganska bra överens med Stockholms stads egen lönestatistik, där medellönen i månaden för en lärare i låg- och mellanstadiet var 38 400 kronor 2017 och 38 950 kronor för lärare i högstadiet.

Jonathan Howell är kommunikationsansvarig på Internationella Engelska skolan (IES). Han säger att deras uppfattning är att de »följer marknaden, utan att leda den« när det gäller lönenivåer.

Att kommentera en utomstående parts siffror, tycker han är svårt då »det är så många variabler som spelar in«. Men att deras skolor ligger lägre lönemässigt är inget han förnekar.

– Många av våra skolor är ganska nya, och det gör att många lärare är unga och mindre erfarna, och därför inte har hunnit få så hög lön. Vi har öppnat en till två skolor om året de senaste åren, säger Jonathan Howell.

Dessutom rekryterar IES många lärare från utlandet, som ofta är ännu yngre, vilket också pressar ned löneläget, säger han.

Från Academedias sida säger man sig inte känna igen siffrorna i Lärarnas riksförbunds enkät. Skolkoncernen hänvisar till lönestatistiken som Stockholm stad redovisar och uppger att deras månadslöner ligger »ett till två tusen kronor under beroende på vilken lärarkategori vi jämför med«. Den egna lönestatistiken vill Academedia, liksom IES, inte lämna ut.

– Vi jobbar kontinuerligt med lönefrågan. Vårt mål är att vi ska rekrytera och behålla de bästa lärarna och då är lönen ett av våra verktyg, skriver Amanda Koutra, marknads- och kommunikationschef på Academedias för- och grundskolor i ett mejlsvar till Dagens Arena.

På frågan om varför de ändå i dagsläget ligger lägre i lön än kommunala skolor, svarar Amanda Koutra att Lärarnas riksförbunds statistik inte säger något om ålder.

– Vi kan inte utläsa ålder vilket ofta avspeglar sig i erfarenhet och därmed också i lönenivå. Tidigare har vi sett att vi vanligtvis har något yngre lärarkår än kommunerna, skriver Amanda Koutra.

För Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén bekräftar statistiken en bild som har funnits länge.

– Vi har ju sett sedan en lång tid tillbaka att löneläget generellt är lägre i fristående än i kommunala skolor. Då har man ofta pratat om att det också är en lägre medelålder på de fristående skolorna, men även när vi har korrigerat för ålder så är löneläget lägre, säger Åsa Fahlén.

Dessutom, säger Åsa Fahlén, har lärarbristen de senaste åren gjort att nyutexaminerade lärare ofta kan få högre lön än lärare som har jobbat i några år, så åldersargumentet håller inte riktigt längre, tycker hon.

– De här är två företag som går med vinst, så de borde kunna höja lönerna. Även om de kan konkurrera på andra sätt om lärare, tycker jag ändå att man skulle behöva ta sitt kollektiva ansvar för att lönerna höjs, säger Åsa Fahlén.

Hon syftar på att fackförbundets medlemmar tidigare har rankat trivseln på fristående skolor högre, vilket skulle kunna tala till deras fördel som arbetsgivare, trots att löneläget är sämre.

– På en generell nivå trivs många lärare hos fristående skolor, och de har ofta varit ganska små från början, så beslutsvägarna har ibland varit kortare. Men nu växer många bolag snabbt så jag tror att det kan ändras, säger Åsa Fahlén.

Både Academedia och Internationella Engelska skolan presenterade nyligen sina årsredovisningar som visade på stigande vinst och omsättning för bägge bolagen.

 

Kategori Antal Genomsnittlig heltidslön kr
Grundskollärare IES 71 34 427
Grundskollärare Academedia 74 34 851
Grundskollärare Stockholm stad 657 38 030
Grundskollärare Riket 9984 34 481
Källa: LRs löneenkät

 

* Löneenkäten skickas ut efter den årliga lönerevisionen och lärare uppmanas att uppge hela sin månadslön före skatt, inklusive eventuella tillägg.