Undersköterskor i hemtjänst. Bild: Arbetsmiljöverket

Ojämlika villkor gör att kvinnor har sämre chanser att få en god arbetsmiljö. Även hos samma arbetsgivare är situationen för män ofta betydligt bättre än den är för kvinnor.

Arbetsmiljöverket presenterade i dag en rapport med slutsatser från ett regeringsuppdrag kallat Kvinnors arbetsmiljö. Mellan 2011 och 2016 har myndigheten arbetat med uppdraget, som har synliggjort att kvinnor och män har olika förutsättningar att få en god arbetsmiljö.

Dels handlar ojämställdheten om att kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer på arbetsmarknaden, med olika villkor och arbetsmiljörisker.

Men även hos samma arbetsgivare är arbetsmiljön ofta mer gynnsam i de delar där främst män arbetar – det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner hos 60 kommuner.

Det handlar exempelvis om att tekniska förvaltningar, där vaktmästare arbetar, har större chefstäthet, färre deltidsanställda, bättre bilar och bättre kommunikation med beslutsfattare, än inom den kommunala hemtjänsten – en sektor som domineras av kvinnor.

Även inom andra sektorer på arbetsmarknaden, som handel och tillverkning, delas ofta arbetsuppgifterna upp mellan kvinnor och män. Av omsorg kan kvinnor få ”lättare” arbetsuppgifter, vilket trots det kan leda till en sämre arbetsmiljö, konstaterar Arbetsmiljöverket.

»Resultatet kan bli tvärt emot; vid tunga lyft finns maskiner och skyddsutrustning, medan lätta repetitiva rörelser utförs utan hjälpmedel och under en längre tid och blir då mer skadliga.« står det i rapporten.

Kvinnors och mäns arbetsvillkor återfinns som tema i en rapport från Akademikerförbundet SSR, som också presenterades i dag. Den fokuserar på chefer inom kommuner, som till 72 procent består av kvinnor, och visar att deras arbete undervärderas när det gäller lönenivå och arbetets komplexitet.

Chefsuppdrag inom kommunen betyder ofta att man har många underställda, och många av cheferna – särskilt kvinnorna – har en hög utbildningsnivå.

SSR:s rapport konstaterar också att omsättningen av chefer är hög inom kommunerna, och att det krävs löneökningar för att kunna rekrytera och behålla chefer med rätt kompetens.

Ett annat förslag från SSR för att råda bot på problemet är att chefer ska ingå som en särskild grupp i arbetsplatsernas årliga lönekartläggningar, och att jämförelser inom och mellan yrken ska ingå som en del i lönekartläggningarna.