Anneilie Nordström

“Om de privata då drar sig undan omsorgen på grund av bemanningskraven kan man undra vad som driver dem i dag.”

Där LO i sitt kongressbeslut om vinster i välfärden koncentrerade sig på att en non-profit-princip ska råda, oavsett vad som gäller i övrigt, väljer Kommunal en annan väg.

I rapporten Vägval välfärd, som presenterades vid en presskonferens på måndagen, pekar man snarare på vinstbegränsning i välfärden som en konsekvens av de förslag man förordar än som ett självändamål.
– De stora vinsterna som uppstått i välfärden beror på att man skurit på personalen, både vad gäller personaltäthet och i form av lägre krav på utbildning. Det sätter tuffa bemanningsregler stopp för, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Genom betydligt hårdare krav på bemanning och mål om att 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställd, 90 procent ska arbeta heltid och 100 procent ska vara yrkesutbildad eller under vidareutbildning tror Kommunal att vinstdiskussionen uteblir. Detta eftersom man då inte längre kan kompromissa med de viktigaste kvalitetsfaktorerna.
– Om de privata då drar sig undan omsorgen på grund av bemanningskraven kan man undra vad som driver dem i dag, sa Kommunals ordförande Annelie Nordström på presskonferensen.

Bland det viktigaste för att välfärdssektorn ska komma på fötter igen är att politiken, både kommunerna och staten, börjar ta ansvaret igen, enligt Kommunal.
– Det behövs kraftfulla åtgärder för att välfärdssektorn ska komma på god fot igen, sa Annelie Nordström, som tillsammans med LO:s före detta chefsekonom, utredaren Dan Andersson, gång på gång återkom till att politiken tycks ha abdikerat från välfärden.
– Kom ihåg att oavsett vilket företag det handlar om när vårdskandaler inträffar är det alltid kommunerna som är ansvariga, sa Dan Andersson.

I Kommunals rapport föreslår man också att Lagen om valfrihet, LOV, ska avskaffas ”i sin nuvarande form” och att Lagen om offentlig upphandling, LOU, ska ”förändras och förbättras”. Man vill bland annat öka personalens inflytande på arbetsplatsen och att meddelarfrihet införs också i privata verksamheter. Men framför allt ligger fokus på radikalt ökade resurser så att personaltätheten kan bli markant högre. I dag uppger var femte som jobbar inom äldreomsorgen att bemanningen är så dålig att de har svårt att hinna gå på toaletten under en arbetsdag.

Bland de som jobbar på särskilda boenden inom äldreomsorgen uppger var tredje att det dagligen är så låg bemanning att det innebär risker för brukarna.

Både de som jobbar inom privat äldreomsorg och de som jobbar inom kommunal äldreomsorg upplever ungefär lika stora problem med bristfällig bemanning. Det är dock en kraftig majoritet bland de anställda, både i privat och kommunal äldreomsorg, som skulle föredra jobb i kommunal omsorg framför privat.

Det viktigaste för att få upp bemanningen är att statsbidragen till kommunerna ökar väsentligt, menar Kommunal. Något som dessutom skulle ha mycket positiva sysselsättningseffekter, enligt Kommunal. Till exempel kan resurser tillföras genom skattehöjningar.
– Antalet 85-åringar har fördubblats i Sverige sedan 1990, men resurserna som andel av BNP har legat stilla, säger Dan Andersson.