Förlaget som gav ut Hanne Kjöllers omdiskuterade bok “En halv sanning är också en lögn” pudlar. Boken kommer att ges ut i en ny upplaga där faktafelen har korrigerats, skriver förläggaren Dorotea Bromberg på Dagens Nyheter.

Det har stormat rejält kring DN:s ledarskribent Hanne Kjöller efter att hon gav ut boken “En halv sanning är också en lögn”. Efter att den tidigare svårt cancersjuke krögaren Erik Videgård bloggat om ett flagrant faktafel i Kjöllers bok skickade Bromberg förlag ut en rättelselapp som lades in i samtliga exemplar av boken. Hanne Kjöller var ångerfull och sa att hon“krälar i stoftet”. Men faktamissarna i boken var inte slut där.

Sveriges Radios samhällschef och chefen för Ekot gick ut med ett öppet brev till Hanne Kjöller där de menar att hon på felaktiga grunder kritiserat tre av deras reportrars arbete. “Vi på Sveriges Radio har tillsammans med våra granskade reportrar gått igenom några av de fall Hanne Kjöller berör i sin bok. Vi har funnit exempel på sakfel och slarv”, skrev de bland annat.

Dagens Arena intervjuade William Hemberg, som är sjukskriven på halvtid på grund av svår huvudvärk. Han får i boken sin medicinska diagnos ifrågasatt av Kjöller, trots att han har intyg från specialister på sina sjukdomssymptom. “Hela kapitlet om mig är fullt av halvsanningar och fula antydningar. Hon utmålar mig som en hemsk människa och fuskare. Jag vill likna det vid ett övergrepp”, sa han till Dagens Arena.

I dag, fredag, går förläggaren för “En halv sanning är också en lögn”, Dorotea Bromberg, ut i Dagens Nyheter Kultur och meddelar att förlaget kommer att korrigera utgåvan av boken. Hon erkänner att boken innehåller vissa felaktiga faktauppgifter, men framhäver att hon är stolt över att ha varit förläggare för boken.

“Jag är stolt över att ha gett ut “En halv sanning är också en lögn” och kommer att ge ut en nyutgåva. Där kommer vi att korrigera nämnda faktafel och Hanne Kjöller kommer att förtydliga några formuleringar och göra tillägg så att hennes poänger framgår och inte kan misstolkas”, skriver Dorotea Bromberg.

Hon tillbakavisar också att förlaget har brustit i redaktörsarbetet med granskningen av boken.

“Inför utgivningen har vi dock anlitat extern expertis som bedömt Hanne Kjöllers olika fallbeskrivningar utifrån ett journalistiskt, juridiskt och medicinskt perspektiv”, skriver Dorotea Bromberg.