EU-parlamentet fattade i veckan beslut om en jämställdhetsstragei inom unionen. Heléne Fritzon (S) är nöjd över detta. Bild: Pixabay/ Socialdemokraterna

nyhet Det har inte funnits någon övergripande strategi för jämställdhet i EU sedan 2015. Men i veckan klubbade EU-parlamentet en ny.

Sedan 2015 har det enbart funnits ett arbetsdokument, vilket sänkt statusen för jämställdhetsarbetet. En övergripande strategi är av högre politisk status och gör arbetet mer prioriterat. Att EU-parlamentet nu röstat för strategin uppmanar kommissionen till att fortsätta arbeta med den. Eventuellt kan EU-kommissionen då arbeta fram lagförslag i linje med strategin.

Strategin består främst av tre delar: frihet från våld och könsstereotyper, leva i en välfungerande och jämställd samhällsekonomi samt ett jämställt ledarskap i hela samhället. Strategierna för minskat våld handlar om preventivt arbete som att utbilda människor i unga år, ge stöd åt våldsutsatta och rehabilitering åt våldsutövare.

Planen för att nå en ekonomisk utjämning handlar bland annat om att utjämna löne- och pensionsgapet. Till exempel genom en ökad insyn i lönesättningen för att kunna få uppgifter om lönenivåer och mål för att utvidga barnomsorgen.

När det gäller ledarskap är målet att uppnå en jämn könsfördelning på beslutsfattande poster. Ett sätt att nå dit är att se till att politiska partier som söker EU-finansiering uppmuntras vara tydliga med könsfördelning i sina partier.

I samband med diskussionerna i parlamentet presenterades även en rapport om pandemins påverkan på kvinnor som ledamoten Heléne Fritzon (S) varit med och tagit fram.

Under pandemin har det visat sig att våldet mot kvinnor ökat, bland annat larmade FN  i våras om en ökning av våld mot kvinnor med 30 procent. Det har även rapporterats om ökande antal samtal till kvinnofridslinjer i både Europa och Sverige. På grund av restriktionerna stannar människor hemma allt mer och för vissa innebär det att de i högre grad utsätts för våld i hemmet. 

– Det visar sig att det är män som drabbats mest rent medicinskt av krisen men kvinnor har drabbats hårdare socialt och ekonomiskt. Det är fler kvinnor som har förlorat sina arbeten och blivit utsatta för våld i hemmet, säger Heléne Fritzon.

Hon pekar nu på en hoppfull stämning i och med vaccinet och att alla pratar om en återgång till det vanliga. Men menar samtidigt att jämställdhetsarbetet behöver bli bättre än tidigare.

– Det finns flera länder som gått tillbaka i utvecklingen och använt pandemin som en ursäkt för det. Till exempel i Polen som velat göra inskränkningar i aborträtten under pandemin. Det är en av anledningarna till att det fortfarande är viktigt att arbeta med dessa frågor i EU.