Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna. Foto: Olof Holdar och Arild Vågen/Wikimedia.

Bostad Hyresgästföreningen och fastighetsbolaget Balder har landat i 3,25 procents hyreshöjningar för nära 3 000 lägenheter i Stockholm. Utöver det får hyresgästerna betala ett ”kristillägg” på 110 kronor i månaden. “Orimligt lågt” menar Fastighetsägarna.

Från den 1 januari 2023 höjs hyran i genomsnitt med 3,25 procent för nära 3 000 av lägenheter i Stockholm. För 95 procent av hyresgästerna innebär det att hyran höjs permanent med mellan 100 och 330 kronor per månad.

Utöver detta får alla som inte bor i nyproduktion betala ett ”kristillägg” till fastighetsbolaget Balder på 110 kronor per månad, under som mest 12 månader. Detta för att bolaget ska kunna ”hantera den nuvarande prisrusningen”.

Det är resultatet av den första hyresöverenskommelsen i Stockholmsområdet. 

“Det tidsbegränsade tillägget tycker vi är en bra lösning givet rådande omständigheter med bland annat kraftigt höjda energipriser, räntor och andra förvaltningskostnader” skriver Balders hyresförhandlare Niklas Dabrowski i ett mejlsvar.

Om överenskommelsen med ett kristillägg blir vägledande på andra orter där Balder har lägenheter vill Niklas Dabrowski inte svara på:

“Vi förhandlar med Hyresgästföreningen på respektive ort och förhandlingarna grundas alltid på lokala förutsättningar och behov. Huruvida det blir aktuellt med ett tidsbegränsat tillägg på fler orter vill vi inte spekulera i.”

Hyresgästföreningen ser på överenskommelsen som ett exempel på en konstruktiv lösning.

– En höjning på 3,25 procent blir tung att bära för hyresgäster. Samtidigt är samhällsläget speciellt och den här överenskommelsen visar att Hyresgästföreningen och hyresvärdar kan arbeta tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar där båda parter tar sitt ansvar i en svår tid, säger Jonas Carlsson, Hyresgästföreningen Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Inför årets hyresförhandlingar yrkade Fastighetsägarna på 10 procents hyreshöjningar för att kompensera för kostnadsökningarna. Något som väckte starka reaktioner från hyresgäster och Hyresgästföreningen. I pressmeddelandet skriver föreningen att förhandlingarna i år ”präglas av ett ovanligt ansträngt ekonomiskt läge”. Och att inflationen drabbar såväl hyresgäster som hyresvärdar.

Nyligen släppte Hyresgästföreningen en rapport som visar att de största fastighetsbolagen gjort miljardvinster de senaste åren. Och föreningen menar att inflationen ”uppenbarligen inte satt några spår i företagens ekonomi”.

För Balder ökade driftnettot – det överskott som finns kvar av intäkterna när drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt betalats – från 1,6 miljarder till 1,9 miljarder, nästan 20 procent, mellan andra kvartalet 2021 och andra kvartalet 2022. 

Bolagets hyresintäkter var mellan januari och september i år 7,7 miljarder kronor, jämfört med 6,5 miljarder under samma period 2021. I bolagets senaste delårsrapport skriver bolagets VD Erik Selin att:

”Aktuell intjäningsförmåga har varit stabil under året vilket innebär att vi lyckats kompensera de höjda räntorna fullt ut med ökat driftsnetto och förvaltningsresultat från intressebolag.”

Vad motiverar att ni trots god intjäning höjer hyrorna med nästan dubbelt så mycket som snittet förra året (1,7 procent i snitt för hyresrätter i Sverige) och dessutom tar ut ett kristillägg?

“Vi förstår att många hushåll har en tuffare ekonomi i nuläget men som långsiktig fastighetsägare och för att kunna fortsätta ta hand om våra fastigheter på bästa sätt är en hyreshöjning som denna ett måste. De ökande omkostnaderna har alla en viss fördröjning innan de fullt slår ut. För andra halvåret 2022 samt inför framtiden ser vi fortsatt ökade omkostnader för att kunna äga och förvalta dessa fastigheter och det är på denna grund höjningen och tillägget har förhandlats” skriver Niklas Dabrowski.

Men Fastighetsägarna reagerar negativt på nivån på hyresöverenskommelsen.

– Den är orimligt låg. Om vi bara tittar på kostnadsutvecklingen i år för fastighetsbolagen skulle vi egentligen behöva hyresökningar på 25-30 procent. Men vi hyvlar av eftersom vi tar hänsyn till de tre-fyra senaste åren så då landar vi på 10 procent. Den här nivån kommer att skapa oerhörda problem för hyresrätten framåt om den blir vägledande, säger Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna.

Det är sant, menar han, att det har varit en “god totalavkastning” i fastighetsbranschen under senare år, tack vare minusränta och mycket pensionskapital som har investerats. Men samtidigt har kostnaderna ökat kraftigt, menar han, till exempel för förvaltning.

– Det här har dolts lite av den här värdeökningen. Nu försöker Hyresgästföreningen ge en överdrivet ljus bild av fastighetsbranschen, men den stämmer inte.

Balder är ju också ett privat vinstdrivande bolag, som många av era medlemmar. Varför kan de då landa på en nivå som ni tycker är för låg tror du?

– Det får du fråga dem, de har ju oerhört bred verksamhet i sitt bolag som inte bara håller på med hyresrätter. Det kanske är möjligt att hela koncernen går bra. Jag har ändå svårt att få ihop det. Hyrorna faller realt med cirka sex procent i år. Samtidigt drar räntor och förvaltningskostnader iväg på ett dramatiskt sätt, säger Tomas Ernhagen.