69 000 unga stockholmare kan inte få en egen bostad trots att det är vad de önskar. Det visar en rapport från Hyresgästföreningen som granskar unga vuxnas boendesituation. För att komma till rätta med problemet skulle det behöva byggas 47 300 nya bostäder. Under hela förra decenniet byggdes det 73 000 nya bostäder i hela Storstockholm.

– Det värsta är att det får konsekvenser för hela Stockholmsregionens utveckling när så många unga inte kan starta sina vuxna liv med bostad, jobb och familj. Det förvånar mig att politikerna utan att blinka fortsätter att bädda för detta mörka framtidsscenario, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.