Rosenbad

Höstbudget En myndighet för arbetsmiljökunskap ska inrättas och placeras i Gävle. Det beslutade regeringen på torsdagens sammanträde. Myndigheten ersätter delvis det nedlagda Arbetlivsinstitutet, men ska inte bedriva egen forskning.

Efter att Arbetslivsinstitutet lades ner av den borgerliga regeringen för tio år sedan har det saknats en myndighet med ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö och utvärdera den förda arbetsmiljöpolitiken, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Betänkandet har varit ute på remiss och förslaget om en ny myndighet har fått stöd hos en majoritet av remissinstanserna. De fackliga organisationerna och övriga parter på arbetsmarknaden har pekat på behovet av en sådan kunskapsspridning via en egen myndighet.

Den nya myndigheten kommer att byggas upp stegvis. När den är fullt utbyggd (år 2020) beräknas myndighetens få cirka 35 miljoner kronor per år i årliga anslag.

Vissa uppgifter som Arbetsmiljöverket har idag förs över till den nya myndigheten. Regeringen räknar med att ungefär 20 personer kommer att arbeta på myndigheten som ska vara igång den 1 juni 2018.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet