Birigtta Sevefjord, Helene Öberh, Helene Hellmark Knutsson. Bild: Erja Lempinen/Fredrik Hjerling

Ägare i välfärdsverksamheter som sålts för billigt kan bli retroaktivt återbetalningsskyldiga. Bland påhejarna till ett sådant förslag finns Stockholmsmoderaterna.

En utredning föreslår att ägare som köpt offentliga verksamheter till reapris ska kunna krävas på ersättning retroaktivt, rapporterar Ekot i dag.

En sådan lagstiftning skulle kunna bli aktuell exempelvis i Stockholms län och fallet med Serafen – vårdcentralen som såldes av landstinget för 700 000 kronor, och sedan sålts vidare för minst 20 miljoner kronor. Som Dagens Arena tidigare visat, finns fler exempel bara i Stockholm, på verksamheter som sålts till privata utförare till kraftigt underpris.

Utredningen lämnade sitt betänkande i slutet av oktober 2011, och remisstiden går ut inom kort. Stockholms läns landsting behandlade och klubbade sitt svar i landstingsstyrelsen den 21 februari i år.
– Vi ställer oss bakom förslaget, som säger att om man har sålt för billigt ska man kunna kräva återbetalning till landstinget. Det blir aktuellt exempelvis när det gäller Serafen, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

Inget parti avgav några avvikande synpunkter.
– Plötsligt är vi överens, det är faktiskt undertecknat av Torbjörn Rosdahl, moderat finanslandstingsråd, så majoriteten står bakom utredningens huvudpunkter och viktigaste förslag, säger Birgitta Sevefjord.

Om utredningens förslag blir verklighet återstår dock ett par problem om politikerna i Stockholms län vill kräva tillbaka pengar från de som 2008 köpte Serafen.
– Min reflektion är att om det här skulle användas exempelvis i Serafen-fallet, måste vi veta värdet på Serafen, det vill säga hur mycket den sålts vidare för. Vi har fått fram att det rör sig om minst 20 miljoner kronor, men både köpare och säljare vägrar tala om hur stor köpesumman blev exakt, säger Birgitta Sevefjord.

Birgitta Sevefjord menar att summorna måste redovisas öppet, även när privata vårdgivare säljer vidare verksamheter till andra privata aktörer.

Även Miljöpartiet vill att man tittar på fallet med Serafen, om förslaget skulle bli verklighet.
– Vi har en verksamhet i Stockholms läns landsting som i dag styrs av ett företagarfokus, inte ett medborgarfokus. Det är inte konstigt att man får betala mellanskillnaden om det upptäcks att man köpt gemensamt uppbyggda verksamheter till underpris, säger Helene Öberg (MP), talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor i Stockholm.

Det förvånar inte oppositionen att Moderaterna inte har motsatt sig förslaget.
–  Moderaterna har förstått att de inte har stockholmarna på sin sida, när det gäller privatiseringar för privatiserandets skull, det vill säga att sälja till underpris. Därför har de lämnat hela avknoppningstanken. Med det här vill de väl visa det, säger Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd.

Fotnot: Artikeln har uppdaterats kl 15:50.