Stefan Löfven Bild: Flickr/Phil Jamieson
Stefan Löfven Bild: Flickr/Phil Jamieson

Dagens Arena listar fem förslag som INTE kommer att bli verklighet om regeringens budget faller.

1. Höjd a-kassa
En stor del av de arbetslösa är i dag hänvisade till försörjningsstöd. Med regeringens budget ska fler kunna kvalificera sig till och därmed kunna ta del av a-kassan. Grundersättningen i a-kassan höjs från 320 till 350 kronor per dag. Den högsta möjliga ersättningen höjs från max 680 till max 910 kronor per dag de första 100 dagarna.

2. Slopade tidsgränser i sjukförsäkringen
Regeringen vill slopa de bortre gränserna i sjukförsäkringen. Människor ska alltså inte längre kunna utförsäkras bara för att de passerar en tidsgräns i sjukförsäkringen. Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs också från 64 procent till 64,7 procent av inkomsten.

3. Sänkt pensionärsskatt
Pensionärer ska få sänkt skatt med upp till 270 kronor i månaden. Bostadstillägget för pensionärer höjs med upp till 100 kronor i månaden.

4. Stopp för vinster i välfärden
I budgeten ingår tillsättandet av en utredning vars syfte är att kraftigt begränsa möjligheterna för vinster i den skattefinansierade välfärdssektorn. Utredningen ska tillsättas i januari 2015 och en proposition ska läggas fram under året.

5. Mer personal i vården och omsorgen
Regeringen satsar i budgeten en miljard extra för att personalen ska kunna lägga mer tid på patienterna och mindre tid på administration. Läkemedel till barn och unga ska vara kostnadsfria och även omfatta papperslösa och personer som söker asyl. Mer personal i äldreomsorgen är prioriterat.

BONUS – Stopp för Fas 3
Det utskällda arbetsmarknadsprogrammet fas 3 blir definitivt kvar om inte regeringens budget inte går igenom. Regeringen har lovat att slopa åtgärden och ersätta den med bland annat extratjänster i kommuner. Någon tidsplan är dock inte satt.