LO vill att de ska bli enklare för arbetslösa att få subventionerade anställningar. Det omdebatterade ”fas 3” döms däremot ut i en ny rapport.

Människor som har varit arbetslösa en längre tid bör få subventionerade anställningar, anser LO. Den fackliga centralorganisationen menar att anställningar där det allmänna står för en del av arbetsgivarens lönekostnader, som lönebidrag eller ”plusjobb”, är betydligt effektivare för att bryta långtidsarbetslösheten än den kritiserade fas 3 i regeringens ”jobb och utvecklingsgaranti”.

Detta slås fast i en färsk rapport från LO som presenterades i Stockholm i dag.

I rapporten ägnas mycket utrymme åt att påtala bristerna i fas 3. Det är en kritik som bland annat Dagens Arena har skrivit om tidigare. Rapportförfattaren Alica Selmanovic lyfter fram att fas 3 sällan leder till jobb. Bara 15 procent av deltagarna har lämnat fas 3 för arbete eller utbildning, och en del deltagare i fas 3 får noll kronor i ersättning.

En grundläggande invändning mot fas 3 i rapporten är att insatsen inte erbjuder deltagarna aktiviteter som höjer deras kompetens. Vidare påtalas risken att anordnare utnyttjar individer till att utföra ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i fas 3 ska inte konkurrera med den reguljära arbetsmarknaden.