Stockholms lönemodell för lärare under all kritik enligt S. Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) vill inte svara på frågor

Den lönemodell som används i Stockholm och som innebär att vissa skolor kollektivt kommer att få en lägre lön än vad läraravtalet anger får nu kritik från Socialdemokraterna i Stockholms stad.

– Själva det faktum att det är hemligt för lärarna vad som utgör grunden för lönepåslaget är bisarrt. Man frångår ett avtal på en grund som man hemlighåller för den fackliga organisationen. Så ska man inte föra en lönepolitik, säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert till Dagens Arena.

– Vi vet ju att det är tufft på många av Stockholmsskolorna. Och i det läget får man som tack en snyting av politiken och av arbetsgivarna.

Mogert menar också att det är märkligt av Stockholms folkpartistiska skolborgarråd, Lotta Edholm, att inte svara på några frågor om lönemodellen:
– Det är uppseendeväckande att Lotta Edholm håller sig borta och att hon inte tar ansvar för det här.

– Jag har hittills inte träffat någon som tycker att det här är en bra idé. Varken lärare eller rektorer.

I debattartikeln ”Nu höjer vi lärarnas löner” skrev Edholm tillsammans med företrädare för de andra allianspartierna i Stockholm att man satsar ytterligare pengar på att höja lärarlönerna. När det väl kom till kritan visade det sig att flera skolor kommer att få ett lägre påslag än de 4,2 procent som avtalet anger.
– Debattartikeln visar att Edholm själv menar att det är en politisk fråga. Men sedan när det blir obehagligt, och folk reagerar på deras politik, då är det inte längre än politik, säger Mogert.

Dagens Arena har bett om en intervju med Lotta Edholm. Hennes pressekreterare Ulrika Frändén har dock avböjt med hänvisning till att man har delegerat frågan till utbildningsförvaltningen och att man därför inte bär något ansvar för lönemodellens utformning.